Kale Meslek Yüksekokulu

Menü

MEZUNİYET İŞLEMLERİ

 

 • 01 Haziran 2017 tarihinden itibaren Meslek Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrenciler diplomalarını, aşağıda açıklanan ayrılma işlemlerini tamamladıktan sonra Kale Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerinden alabilirler.
 • Pusula Bilgi Sisteminden Öğrenci Ayrılma Belgesi çıkartılarak, Pamukkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimine gidilerek kütüphane ve harç birimine imzalatılarak Kale Meslek Yüksekokulundan PAU Öğrenci kimlik kartı ile alınır.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik No olmalı)
 • PAÜ Öğrenci Kimlik Kartı
 • Soyadı değişikliği var ise mahkeme kararı (Noter onaylı)
 • Soyadı değişikliği evlilik nedeniyle ise evlilik cüzdanı fotokopisi

 

 

 • 01 Haziran 2017 tarihinden önce mezun olan öğrenciler ise, daha önceden olduğu gibi, Rektörlük Öğrenci İşleri Diploma Servisinden diplomalarını alabilirler.
 • Geçici mezuniyet belgesi (aslı)
 • Geçici mezuniyet belgesi almadıysa, Pusula Bilgi Sisteminden alınacak Öğrenci Ayrılma Belgesi ve gerekli imzalarını Kale Meslek Yüksekokulunda tamamladıktan sonra Pamukkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı diploma biriminden diplomalarını alabilirler.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik No olmalı)
 • PAÜ Öğrenci Kimlik Kartı
 • Soyadı değişikliği var ise mahkeme kararı (Noter onaylı)
 • Soyadı değişikliği evlilik nedeniyle ise evlilik cüzdanı fotokopisi

 

 • Diplomayı başkası teslim alacaksa:
 • Noterden alınmış vekaletname (aslı)
 • Vekalet alanın nüfus cüzdanı fotokopisi

 NOT: Diplomaların alınabilmesi için; Öğrenciler Not Durum Çizelgelerinde mezun olduklarını gördükten sonra, Pusula Bilgi Sisteminde yer alan Mezun Bilgi Sistemine girerek Mezuniyet Anketini mutlaka doldurmalıdır.