Kale Meslek Yüksekokulu

Menü

Maden Teknikeri

TANIM

 Yer kabuğundaki maden filizlerinin ya da cevher yataklarının bulunması, çıkarılması ve arıtılması konularında, maden mühendisine yardımcı olarak görev yapan kişidir.

 GÖREVLER

* Maden filizlerinin ve cevherlerinin bulunması için maden mühendisi tarafından hazırlanan sondaj planını uygular,

* Bulunan madenlerin işletilmesi için kuyu ve galerilerin açılması, buralarda iş güvenliğinin sağlanması için planlanan çalışmaları yürütür,

* Cevherin parçalanarak alınması, yeryüzüne çıkarılması için gereken işlemleri yürütür,

* Cevherin yıkanması, yararsız maddelerden arındırılması, zenginleştirilmesi işlerini yürütür,

* Çalışmalar sırasında iş güvenliğinin sağlanmasına çalışır, teknisyen ve işçilerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetler.

KULLANILAN  ALET  VE  MALZEMELER

 Zehirli gazların varlığını saptayan elektronik aygıtlar, Yeraltında devamlı var olan suyun boşaltılması için kullanılan pompalar ve ponömatik matkaplar vb. Maden ocağına inerken kullanılan donanımlar; Tepesinde ampulü bulunan koruyucu başlıklar, Bel kayışı, lastik çizme, palet, Çekiç, pusula, dedektör, harita, davy lambası vb.

 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Maden teknikeri olmak isteyenlerin; matematik, fizik ve jeoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatini uzun süre belli bir noktada yoğunlaştırabilen, küçük ayrıntıları fark edebilen, sorumluluk duygusu gelişmiş, kurallara uyabilen, tedbirli, insanlarla iyi iletişim kurabilen, kapalı ve karanlık mekanlarda çalışmaktan sıkılmayan, bedence sağlıklı ve güçlü kimseler olmaları gerekir.

 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 Maden teknikeri görevini maden ocağında ve büroda yürütür. Maden ocağı yer altında veya yer üstünde olabilir.  Çalışma ortamı tozlu, kirli, gürültülü ve aşırı sıcaktır. Maden teknikeri, maden mühendisi, işletmeci, teknik elemanlar ve işçilerle iletişim halinde görevini yürütür.

 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

-   Maden arama ve çıkarma işleriyle uğraşan yerli ve yabancı özel şirketlerin yeraltı maden ocaklarında, yerüstü-açık ocaklarda, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde, kömür analiz laboratuarında görev yapabilmektedirler.

-   Mermer fabrikası ve taş ocaklarında çalışabilirler.

-   Jeolojik araştırmalarda görev alabilirler.

-   Maden Tetkik Arama, Türkiye Kömür İşletmeleri, Devlet Su İşleri gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

-   Çimento, kiremit ve seramik fabrikalarında çalışabilirler.

-   Madencilik sürekli gelişme gösteren bir iş alanıdır. Yeni cevher yataklarının bulunması bu cevherlerin çıkarılmasının işletme giderlerine değecek ölçütte olup olmadığına karar verilmesi, üretimin başlaması veya durdurulması gibi teknik konular kapsamlı araştırmaları gerektirmektedir. Bilim ve teknolojik ilkeleri uygulayan, işin gereklerine uygun gereçleri seçen, alanı ile ilgili işlem ve süreçleri doğru takip edebilen, bilgisayar bilgisine sahip olan teknik elemanlar daha rahat iş bulabilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Maden" bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat), İnşaat, Üst Yapı, Üst Yapı-İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık, Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Maden, Sınai Boya bölümlerinden mezun olanlar “Maden” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

 Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun  için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları gerekir.

 EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 Meslek yüksekokullarında eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitimin 1. yılında; teorik olarak görülen bazı dersler şöyledir;  Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Genel Jeoloji, Topografya, Madenciliğe Giriş, Mineroloji, Genel Ekonomi, Madenlerde Hazırlık Kazısı, Bilgisayar Programlama, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile seçmeli bazı dersler.

Eğitimin 2. yılında ise; Petrografi, Cevher ve Kömür Hazırlama, Açık İşletme Metotları, Yeraltı İşletme Metotları, Madende Ulaşım ve Su Atımı, Sondaj Tekniği, Mukavemet, İstatistik, Maden Yatakları, Jeoloji, Maden Makineleri, Tahkimat, Madenlerde İş Güvenliği, Emniyet-Sağlık, İş ve Maden Hukuku, Proje dersleri teorik ve uygulamalı olarak görülür.

Teorik eğitimin sonunda endüstriyel uygulamalı eğitim verilir. Bu eğitimin bir bölümü yeraltı ocağında, bir bölümü ise açık ocakta yapılır. Öğrenci bu yolla, iş hayatında karşılaşacağı makine, takım ve araçları kullanma ve bunlarla ilgili üretim esnasında yaşayabileceği problemleri çözme yeteneği kazanır.

 MESLEKTE İLERLEME

 Çalıştıkları işletme, fabrika veya kurumdaki iş organizasyonuna göre denetim ve kontrol basamaklarında çalışabilirler.

 “Maden” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde “Maden Mühendisliği”, “Jeoloji Mühendisliği”, “Metalurji ve Malzeme Mühendisliği” “Cevher Hazırlama Mühendisliği” programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar.

Kamu sektöründe çalışan teknikerler net asgari ücretin 2-2,5 katı civarında ücret almakta olup, belirli dönemlerde yapılan artışlardan faydalanmaktadırlar. Yer altında çalışanlar ise maaşlarına ek olarak yıpranma payı da almaktadırlar.

Özel sektörde görev yapan teknikerlerin ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte, ilk işe başlayışta net asgari ücretten biraz fazla olmaktadır. Çalışılan süre arttıkça ve verilen hizmetin niteliğine göre ücret de artmaktadır. Ayrıca sözleşmeye bağlı olarak bazı sosyal yardımlar da verilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

-   İlgili eğitim kurumları,

-   Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

-   Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.