Kale Meslek Yüksekokulu

Menü

Sık Sorulan Sorular

 

1) DGS ile geçilebilen lisans programları hangileridir?

 - Maden Mühendisliği , Cevher Hazırlama Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine geçilebilir.

 

2) Türkiye' de maden mühendisliği eğitimi veren üniversiteler hangileridir?

 - Afyon Kocatepe Üniversitesi

 - Bülent Ecevit Üniversitesi  

  - Cumhuriyet Üniversitesi

  - Çukurova Üniversitesi

  - Dicle Üniversitesi

  - Dokuz Eylül Üniversitesi

  - Dumlupınar Üniversitesi

  - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

  - Hacettepe Üniversitesi

  - İnönü Üniversitesi

  - İstanbul Üniversitesi

 - İstanbul Teknik Üniversitesi

  - Karadeniz Teknik Üniversitesi

 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 - Osman Gazi Üniversitesi 

  - Niğde Üniversitesi

  - Süleyman Demirel Üniversitesi

  - Selçuk Üniversitesi

  - Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

3) Türkiye' de jeoloji mühendisliği eğitimi veren üniversiteler hangileridir?

  - Akdeniz Üniversitesi

  - Ankara Üniversitesi

  - Balikesir Üniversitesi

  - Cumhuriyet Üniversitesi

  - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 - Çukurova Üniversitesi

  - Dokuz Eylül Üniversitesi

  - Dumlupinar Üniversitesi

  - Fırat Üniversitesi

  - Hacettepe Üniversitesi

  - Istanbul Teknik Üniversitesi

  - Istanbul Üniversitesi

  - Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi

  - Karadeniz Teknik Üniversitesi

  - Kocaeli Üniversitesi

  - Mersin Üniversitesi

  - Orta Dogu Teknik Üniversitesi

  - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

  - Pamukkale Üniversitesi

  - Selçuk Üniversitesi

  - Süleyman Demirel Üniversitesi

  - Yüzüncü Yil Üniversitesi

  - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

 

4) Türkiye' de metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi veren üniversiteler hangileridir?

 - Cumhuriyet Üniversitesi

 - Dokuz Eylül Üniversitesi

 - Fırat Üniversitesi

 - İstanbul Teknik Üniversitesi

 - Kocaeli Üniversitesi

 - İstanbul Üniversitesi

 - Marmara Üniversitesi

 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 - Sakarya Üniversitesi

 - Yıldız Teknik Üniversitesi

 

5) Türkiye' de maden teknolojisi bölümü bulunan üniversiteler hangileridir?

 - Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksek Okulu

 - İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksek Okulu

 - Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksek Okulu

 - Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulu

 - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksek Okulu

 - Trakya Üniversitesi Kırklareli Meslek Yüksek Okulu

 - Anadolu Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulu

 - Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu

 

6) Kpss ile hangi kamu kuruluşlarında çalışılabilir?

-  Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Eti Maden İşletmeleri, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kamu kuruluşlarında iş imkanı mümkündür.