Kale Meslek Yüksekokulu

Menü

Güncellenme Tarihi: 16 Eylül 2020

DERS MUAFİYET BAŞVURUSU DUYURUSU

T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Kale Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

DERS MUAFİYET BAŞVURUSU DUYURUSU

Meslek Yüksekokulumuz bölümlerinde kesin kaydını tamamlayarak eğitim görme hakkı kazanan öğrenciler, yüksek öğretim kurumlarında daha önce alarak, başarılı oldukları derslerden yasal süre ve şartlar çerçevesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde muafiyet başvurusu yapabilirler. 

Muafiyet başvurularının ilgili bölüm/birim komisyonlarınca değerlendirilmesi için muafiyet dilekçesi ve muafiyet istedikleri ders veya derslerle ilgili belgelerin (muaf olmak istedikleri dersi aldıkları üniversite tarafından onaylı ve imzalı transkript ve ders içeriği) yasal süre içerisinde kendilerine verilen kurumsal kullanıcı (kullanıcı_adı@posta.pau.edu.tr) e-posta adresini kullanarak kale_myo@pau.edu.tr e-posta adresine göndermeleri, elden teslim etmeleri veya posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

 Başvurular ilgili komisyon ve kurullarca değerlendirildikten sonra web sayfamızda ilan edilecektir.

 

Duyurulur.16.09.2020

 

Müdürlük

Not   :Postada meydana gelecek gecikmeye dayalı müracaatlar kabul edilmeyecektir.