Kale Meslek Yüksekokulu

Menü

Güncellenme Tarihi: 02 Eylül 2021

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme İşlemlerine İlişkin Duyuru

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEYECEK OLANLAR: 

Meslek Yüksekokulumuzu yeni kazanan/kayıtlı olup Güz Döneminde öğrenime devam etmek isteyen İkinci Öğretim öğrencileri ve Birinci Öğretim öğrencisi olup uzatma dönemine giren ve öğrencilik haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler tabloda belirtilen katkı payı/öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.

NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN BİRİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN’DEN; 

Öğrenim süresi 2 yıl olup 3. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler, Tabloda belirtilen öğrenci katkı paylarını ödeyeceklerdir.

Genel Akademik Takvim

Katkı Payı Ödeme Tarihleri :

11/09/2021 - 29/09/2021

Ders Program Kayıtları : 13/09/2021 - 19/09/2021

Ekle –Sil : 27/09/2021 – 01/10/2021

BANKA : HALKBANK

Normal Öğretim Süresinde Mezun Olamayan Birinci Öğretim Öğrencileri Ücreti: 114 TL.

İkinci Öğretim Öğrencileri: 460 TL.

NOT: Katkı Payı/öğrenim ücreti ödeme tarihlerinde ödeme ve ders kaydı yapmayan Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencileri ekle-sil döneminde bu hakkını kullanamayacak olup 24 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar bağlı olduğu akademik birimin öğrenci işlerine başvurarak mazeretli ders kayıt dilekçesi vermesi gerekecektir. Bu hakkını daha önce 2 kez kullanan öğrenciler ise bu haktan yararlanamayacaktır.

A. Banka Şubesinden Nakit Ödeme

Halkbank şubelerinde vezneden nakit para yatırarak ödeme yapmak isteyen öğrencilerimizin herhangi bir HALKBANK şubesine giderek Pamukkale Üniversitesi harç ödemesi yapmak istediğini beyan etmesi ve öğrenci numarası ile harç ödeme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. IBAN ya da Hesap numarası olmayıp havale ya da EFT işlemi şeklinde ödeme yapılmamaktadır.

B. Halkbank ATM Cihazlarından Kartsız Ödeme

Halkbank ATM’lerinden kartsız olarak ödeme yapmak isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki sıralamayı takip ederek ödeme yapması gerekmektedir. 1- Giriş 2- Fatura ve Ödemeler 3- Eğitim ve Sınav Ödemeleri 4- Üniversite Harcı Ödemeleri 5- İl Plaka Kodu (20) 6- Pamukkale Üniversitesi 7- Öğrenci Numarası 8- Makbuz C. Halkbank İnternet Bankacılığı üzerinden ödeme Halkbank hesabı olan ve internet bankacığını kullanan öğrencilerimizin ödemelerini aşasıdaki sıralamayı takip ederek yapması gerekmektedir. 1- Ödeme/Vergi 2- Kurum - Eğitim Ödemeleri 3- Kurum Seçimi (Pamukkale Üniversitesi Harç) 4- Pamukkale Üniv. Harç Tahsilatı 4- Öğrenci No girişi 6- Sorgula 7- Ödeme 8- Dekont

NOT: Ödeme işlemlerinde kesinlikle Hesap ya da IBAN numarası yoktur sadece öğrenci numarası ile  ödeme yapılması gerekmektedir.

ÖĞRENCİ KATKI PAYINI ÖDEMEYECEK OLANLAR: 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yenileme işlemi gerçekleştirerek öğrenimine devam etmek isteyen Birinci Öğretim öğrencileri (normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden öğrenciler) ilan edilen katkı paylarını ödemeyeceklerdir.

 

BİRDEN FAZLA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA KAYITLI OLAN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ: 

01.07.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 31528 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 10-(3) maddesine göre; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Devlet Yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir Yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır” denildiğinden; 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında bu kapsamda olan tüm öğrencilerimiz Güz Dönemine ait katkı paylarını ödeyeceklerdir. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Halk Bankasına Öğrenci Katkı Payını ödemek üzere gittiklerinde üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki harçlar birimine müracaat etmesi gerekmektedir.

ÖZEL DURUMU OLANLAR: 

 

a) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin kendileri ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Bu madde kapsamına girmekle birlikte 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgeleri ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte bu Eğitim-Öğretim Yılına ait ödemiş oldukları öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ret ve iadeler kaleminden iade edilir. 

 

b) Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Bu fıkra kapsamında olup birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmaz. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu Eğitim-Öğretim Yılına ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı ret ve iadeler kaleminden iade edilir. 

 

ÖĞRENCİ KATKI PAYI VEYA ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLERİN DURUMU: 

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.        

Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez. Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.