Kale Meslek Yüksekokulu

Menü

Güncellenme Tarihi: 27 Ağustos 2020

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Sınav Başvuruları Hk.

Pamukkale Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yapılacak olan ek sınav bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 03 EYLÜL 2020 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar

(Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.)

* Pamukkale Üniversitesi Azami Öğrenim Süresi Sonunda Öğrencilere verilen Ek Sınav Uygulama Esasları 8. madde'de belirtildiği üzere; 

" Ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, sınavların başlayacağı tarihten 7 iş günü öncesine kadar sınava girmek istediği dersler için ilgili akademik birime dilekçe(Beş ve beşin altındaki dersler için iki ek sınav veya ek süre tercihi belirtilecektir.) ile bildirmek ve başvuru yapmak zorundadır. Öğrencilerin dilekçelerinde yer alan ders/dersler ve ek sınavlar için ilgili akademik birim tarafından yönetim kurulu kararı alınır."

BAŞVURU ŞEKLİ: Ekte bulunana dilekçe eksiksiz doldurularak ıslak imzalı (Word ortamında hazırlanacak olan dilekçelerin ıslak imza ile imzalanıp taratıldıktan sonra, taranmış halinin) olarak ilgili bölüm başkanlıklarına mail yoluyla ulaştırılacaktır.

1. EK SINAV TARİHİ: 14 - 16 EYLÜL 2020

(SINAV PROGRAMI AYRICA DUYURULACAKTIR.)

2. EK SINAV TARİHİ: 05 – 07 EKİM 2020  (SINAV PROGRAMI AYRICA DUYURULACAKTIR.)

 

 

 

 

 

 

Ekli Belgeler