Menü

  Duyurular

  Tümünü Gör

  Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı 

   

   

  Prof. Dr. Ömer BOZKAYA (Anabilim Dalı Başkanı)

  Araştırma Alanları:

  Fillosilikatların Mineralojisi ve Jeokimyası, Diyajenez ve Çok Düşük Dereceli Metamorfizma, Sedimanter ve Metamorfik Petroloji

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 3442

  Fax: +90 258 296 3460

  E-posta: obozkaya@pau.edu.tr

  Prof. Dr. Tamer KORALAY

  Araştırma Alanları:

  Piroklastik Kayaçlar (İgnimbiritler), Petroloji-Petrojenez, Mineraloji-Petrografide Spektroskopik İncelemeler, Jeoarkeoloji

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 3374

  Fax: +90 258 296 3380

  E-posta: tkoralay@pau.edu.tr

  Doç. Dr. Barış SEMİZ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

  Araştırma Alanları:

  Volkanik kayaçlar, Mineraloji-Petrografi, Jeoarkeoloji, Arkeometri

  İletişim Bilgileri:

  Telefon: +90 258 296 34 02

  Fax: +90 258 296 33 82

  E-posta: bsemiz@pau.edu.tr