Engelli Öğrenci Birim Temsilcisi

Dr. Öğr. Ü. Sema EYNEL

  

Stratejik Plan Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Kamuran ŞİMŞEK (Dekan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Ü. Umay OĞUZHANOĞLU AKAY (Dekan Yardımcısı)

Ayfer USTALAR (Fakülte Sekreteri)

 

Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Ü. Umay OĞUZHANOĞLU

Dr. Öğr. Ü. Zeynep ERDOĞAN YILDIRIM

Doç. Dr. Gül AKTAŞ

Doç. Dr. Alper Bilgehan YARDIMCI

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Oruç BAYKARA

Fak. Sek. Ayfer USTALAR

Cevriye HANCI

Yasin Ali (Öğrenci)

 

Muayene Kabul ve Teknik Komisyonu

Asil Üyeler                                                                                         Yedek Üyeler

Dr. Öğr. Ü. Umay OĞUZHANOĞLU AKAY                             Doç. Dr. Kamuran ŞİMŞEK

Cevriye HANCI (Memur)                                                                Hatice BAYRAM (Memur)                            

Mehmet SOYUÇOK (Memur)                                                       Seyfi Korkut KORKMAZ (Memur)                                                

Satın Alma ve Değerlendirme Komisyonu

Asil Üyeler                                                                                         Yedek Üyeler

Dr. Öğr. Ü. Umay OĞUZHANOĞLU AKAY                             Doç. Dr. Kamuran ŞİMŞEK

Ayfer USTALAR (Fak. Sekreteri)                                                  Hatice BAYRAM (Memur)                            

Seyfi Korkut KORKMAZ (Memur)                                              Uğur KIYAK (Taşınır Kayıt Yetkilisi)

               

Burs Komisyonu

Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYGUR

Doç. Dr. Gül AKTAŞ

Doç. Dr. Kamuran ŞİMŞEK

 

TEV Bursu Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Ercan HAYTOĞLU

Doç. Dr. Dilek ÇETİNDAŞ

Dr. Öğr. Ü. Servet KAÇAR BAŞARAN

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Kamuran ŞİMŞEK (Dekan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Ü. Umay OĞUZHANOĞLU AKAY  (Dekan Yardımcısı)

Ayfer USTALAR (Fakülte Sekreteri)

 

 

Hurda Komisyonu

Asil Üyeler                                                                                            Yedek Üyeler

Dr. Öğr. Ü. Umay OĞUZHANOĞLU AKAY (Dekan Yrd.)      Doç. Dr. Kamuran ŞİMŞEK (Dekan Yrd.)

Ayfer USTALAR (Fakülte Sekreteri)                                              Hatice BAYRAM (Memur)

Seyfi Korkut KORKMAZ (Memur)                                                 Uğur KIYAK (Taşınır Kayıt Yetkilisi)                                          

 

Sayım Komisyonu

Asil Üyeler                                                                                         Yedek Üyeler

Dr. Öğr. Ü. Umay OĞUZHANOĞLU AKAY (Dekan Yrd.)   Doç. Dr. Kamuran ŞİMŞEK (Dekan Yrd.)

Ayfer USTALAR (Fakülte Sekreteri)                                           Hatice BAYRAM (Memur)

Uğur KIYAK (Taşınır Kayıt Yetkilisi)                                         Seyfi Korkut KORKMAZ (Memur)

 

Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Yasemin BEYAZIT (Dekan)

Doç. Dr. Kamuran ŞİMŞEK (Dekan Yrd.)

Dr. Öğr. Ü. Umay OĞUZHANOĞLU AKAY (Dekan Yrd.)

Doç. Dr. Durmuş AKALIN

Doç. Dr. Mehmet Surur ÇELEPİ

Doç. Dr. Fatma KABA

Doç. Dr. Alper Bilgehan YARDIMCI

Ayfer USTALAR (Fakülte Sekreteri)

Ahmet KOÇ

 

ÖĞRENCİ DESTEK KOMİSYONU

Dr. Öğr. Ü. Umay OĞUZHANOĞLU AKAY

Dr. Öğr. Üyesi Servet KAÇAR BAŞARAN

Dr. Öğr. Ü. Reyhan ÖZER TANIYAN

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AKBULUT

Arş. Gör. Dr. Rukiye KIZILTEPE

Ayfer USTALAR

 

ÖĞRENCİ DESTEK TEMSİLCİLERİ

Dr. Öğr. Ü. Umay OĞUZHANOĞLU AKAY              ARKEOLOJİ

Doç. Dr. Cennet ŞANLI                                                    COĞRAFYA

Dr. Öğr. Üyesi Sema EYNEL                                         ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇ. VE EDEBİYATLARI

Doç. Dr. Alper Bilgehan YARDIMCI                          FELSEFE

Dr. Öğr. Ü. Fatma AKBULUT                                        FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI

Dr. Öğr. Ü. Reyhan ÖZER TANIYAN                          İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

Dr. Öğr. Ü. Eylem GÜZEL                                             KÜLTÜR VAR. KOR. VE ONARIM

Doç. Dr. Mehmet KUTLU                                               SANAT TARİHİ

Dr. Öğr. Ü. Zuhal ÇİÇEK                                                SOSYOLOJİ

Doç. Dr. Kamuran ŞİMŞEK                                            TARİH

Doç. Dr. Dilek ÇETİNDAŞ                                             TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Dr. Öğr. Ü. Servet KAÇAR BAŞARAN                       PSİKOLOJİ