Formasyon Eğitimi

Güncellenme Tarihi: 31 Mayıs 2023

Fakültemiz öğrencileri formasyon derslerini seçmeli ders statüsünde alabilmektedir.  YÖK kararında belirtilen "Pedagojik formasyon eğitimi derslerinin formasyon eğitimi alabilecek programlardaki öğrencilerin bu dersleri seçmeli dersler kapsamında almalarına imkân tanınmasına; pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilerin ders transkripti içinde bu derslerin, pedagojik formasyon dersi olarak gösterilmesine ve mezuniyet ortalamalarına dahil edilmesine; ayrıca diplomalarının arka yüzüne 'Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır.' ifadesinin yazılmasına" şeklindeki hususlar gözetilerek fakültemiz öğrencilerine formasyon eğitimi verilmektedir.