Birim Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları

  • Kalite Politikası: 

İstatistik Bölümü olarak öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın beklentilerini, bilimsel, teknolojik ve mesleki gelişmelerle desteklemek, sürekli iyileştirerek kaliteli eğitim vermektir. Çalışanlarımızın, öğrencilerimizin katılımı ve ekip ruhu bilinciyle, görev ve sorumluluklarımızı kalite yönetim sistemi şartlarına ve yasal mevzuatlara eksiksiz uyarak yerine getirmektir.
Pamukkale Üniversitesi Kalite Politikası için tıklayınız.

  • Kalite Hedefleri: 

İstatistik Bölümü olarak, Pamukkale Üniversitesi Stratejik Planı kapsamında süreçlerin etkinliğini artırarak kaliteyi sürekli iyileştirmek hedefindedir.
Pamukkale Üniversitesi Kalite Hedefleri için tıklayınız.

  • Kalite Komiteleri: 

İstatistik Bölümü Kalite Komitesi: Dr. Öğr. Üyesi Serkan AKOĞUL / +90 (258) 296 36 95 / sakogul@pau.edu.tr 

Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Komitesi için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi Kalite Komitesi için tıklayınız.

  • Etkinlikler:

Pamukkale Üniversitesi Kalite Etkinlikleri için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi Kalite Komisyonu için tıklayınız.

Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAVDEM) için tıklayınız.

PETEK-KAVDEM Uzaktan Öğrenme Platformundaki KalSİS Projesi ve süreç yönetimi için tıklayınız.