Bölüm Başkanımız Sayın Sabahat BAYRAK KÖK'ün mesajı;

Güncellenme Tarihi: 22 Şubat 2022

KURUMLARIN DAHA İYİ İNSANLARA İNSANLARIN DAHA İYİ KURUMLARA İHTİYACI VAR! BİLİYORUZ…

İnsanlara faydalı olabilmek amacıyla kurulmuş işletmelerin, hedeflediği amaçlara ve başarılara ulaşabilmeleri ve daha önemlisi içinde yer aldıkları topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri işletme yönetimi bilgi ve becerisini gerektirmektedir. Bu anlamda tarihi bir olgu olarak karşımıza çıkan yönetim ve işletme yönetimi kavramlarını, küreselleşen iş dünyasının değişim ve rekabet örgüsü içerisinde bir başarı kaldıracı olarak kullanmak gerekmektedir. Bu anlayışla bölümümüz geniş anlamda tüm üretim faktörü ve kaynaklar arasındaki ilişkiyi, dar çerçevede ise yönetimin özünü oluşturan insanlar arasındaki ilişkileri bir girişimcilik eğitimi modellemesiyle sunmaktadır. Bu modelin esasını oluşturan programları aracılığıyla yetiştirdiği işletmecileri hem ulusal hem küresel iş çevresine hazırlamaya gayret göstermektedir. Bunları yaparken dünya işletmecilik anlayışını Türk işletmecilik anlayışı ile sentezlenerek Türk girişimci ve öğrencisinin dünyadaki gelişmeleri ihmal etmeden, aynı zamanda yerel karakteristik ve hassasiyetleri de kaybetmeden eğitim alması sağlanmaktadır. Bu şekilde bir taraftan uluslararası standartlara ulaşma diğer taraftan ise klasik ve modernin en iyi bileşimi bir arada tutulmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla vizyonumuz yerli niteliklerimize küresel ölçekte bir vizyon kazandırmak biçiminde kısaca ifade edilebilir.

Bu perspektifle bölümümüz dünyada ve ülkemizde yaşanan değişim ve gelişim ekseninde tasarladığı programlar ile öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi ve entelektüel sermayenin belkemiğini oluşturmayı arzulamaktadır. Öğrencileri kabul ettiğimiz 1993 yılından beri her geçen gün gelişip güçlenen akademik kadrolarımızla öğrencilerimize daha iyi bir kariyer kazanmada ve yetkinlik sahibi bir kişi olarak hayata atılmada tam destek sağlamak istiyoruz. Küresel araştırmalar, kariyer yapma, para kazanma, hayat kurma, hayata tutunmada tüm dünyada ve ülkemizde stres seviyesinin ve kaygı düzeyinin arttığını göstermektedir. Özellikle yaşadığımız çağda karşılaşılan zorbalıklar, zorlayıcı kentsel yaşam, iyi eğitim ile iyi kariyer arasındaki korelasyonun düşmesi ve yükselen genç işsizlik rakamları bizi bu durumun çok iyi değerlendirmesini yapmaya zorlamaktadır. Bu dönemi anlamak ve sorunların kıskacından yetiştirdiğimiz yeni kuşakları kurtarmak için her zamankinden daha fazla düşünmeye ve planlamaya ihtiyaç duymaktayız. Bu çerçevede geniş bir iş yelpazesine sahip olan işletme bölümünün yetiştirdiği öğrencilerin aranılan niteliklere sahip olması için birçok alanda kendini geliştirmesi ve bu nitelikleriyle özellikle iş piyasasında kendine bir avantaj sağlayarak benzerleri içerisinden yükselmesi önemsenmektedir. Temelinde işletme kurma, işletme yönetme ve işletmelerin çalışma biçimlerini belirleme olan bölüm eğitimi, öğrencilerine mevcut ve kendini güncelleme çerçevesinde geliştirmeyi arzuladığı yeni program, imkân ve koşullarıyla daha faydalı olmayı amaçlamaktadır. Bu yönüyle öğrencilerimizin iyimserlik (bugünü dair olumlu tutum), umut (geleceğe dair azim ve çalışma inanç ve isteği), özyeterlilik (tüm olumsuzlukların üstesinden gelebileceğine inanma), dayanıklılık (kötü ve zor zamanlarda yılmamak) gibi küresel yeni yetkinlikler kazanarak mezun olmalarını teşvik etmek için tüm kongre ve konferans platformlarından üst düzeyde yararlanarak elde edeceği değeri katlamasını amaçlamaktayız. Ülkemizin sahip olduğu kaynakları verimli ve etkin kullanarak refaha dönüştürme adımları olarak; önce bir düşe, düşü bir işe, işi bir aşa, aşı bir zenginlik kültürüne dönüştürmeyi istemekte ve bu noktanın kendimizi dayayabileceğimiz stratejik bir güç olacağının bilincindeyiz. Yaşanan aksaklık ve problemler ne kadar büyük olursa olsun, ilkeli bir duruş ve temel değerlerden ilham alışla her türlü sorunun çözülebileceği, misyon açılımımızdır. Bencilliğe ve samimiyetsizliğe sığınarak elde edilen kazançlara dayalı kapitalist iş anlayışının kaybettirdiklerini, yüksek nitelikli bilimsel anlayış ve erdeme dayalı kazanç kültürüyle güçlendirerek uzun vadede “başarının bizi takip ettiği” bir girişimciliğe dönüştürmek ise temel iş motivasyonumuzdur. Yenilik içeren teknoloji ve nitelikli bilgiye dayalı kalkınma anlayışı yeni nesillere işletmeciliğin sevdirilmesi için ciddi bir öğrenme fırsatı tanıyacaktır. Bu duygu ve düşünceler ile öğrencilerimizi kucaklıyoruz… 

 

Prof. Dr.Sabahat BAYRAK KÖK

Menü