İDARİ YAPI

 

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

 

Doç. Dr. Harun ABACI

              0258 593 63 63             

 0258 296 44 23

harunabaci@pau.edu.tr 

 

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

                                                                                            

          Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YAZICI

                          0258 593 63 63

                          0258 296 44 62

                 mahmutyazici@pau.edu.tr

 

 

ENSTİTÜ SEKRETERİ

  

İbrahim ALYÜZ

0258 593 63 63

ialyuz@pau.edu.tr