GENEL YAPI

Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü, ilgili alanda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütülmesi için kurulmuştur. Enstitümüzde 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, enstitü sekreteri ve 3 memur görev yapmaktadır. Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü’nün lisansüstü düzeydeki akademik çalışmaları, Temel İslam Bilimleri ve Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim dalı olmak üzere iki program ve dokuz bilim dalında Tezli Yüksek Lisans Programı ile eğitime devam etmektedir.

İslami İlimler Enstitüsünün ana hedefi İlahiyat Fakültelerinin ve toplumun ihtiyaç duyduğu yüksek lisans ve doktora derecesine sahip bilim insanları yetiştirmek; bu alanlarda araştırma yapacak olanları desteklemek, araştırmayı kolaylaştıracak imkânları sunmaktır.