Menü

Duyurular

Tümünü Gör

2021 Bahar Dönemi Akademik Takvimi

 

 

2021 BAHAR DöNEMi

 

 

18-29/01/2021

 

 

Lisansüstü programlara başvuruların alınması (sistemden)

 

18-29/01/2021

 

 

Üniversite tanınırlık ya da denklik belgesi olan yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularının alınması

 

18-29/01/2021

 

 

Yatay geçiş başvurularının alınması

 

25/01-14/02/2021

 

 

Sistem üzerinden derslerin şubelerinin açılması, görevlendirme işlemlerinin yapılması ve ders eğitim-öğretim kılavuzlarının öğretim elemanları tarafından sisteme girilmesi

 

25/01-14/02/2021

 

 

Haftalık ders programlarının oluşturulması

 

13-26/02/2021

 

 

Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin ödenmesi

 

01/02/2021

 

 

“ Tezli Yüksek Lisans ve Doktora” programlarına başvuruları kabul edilen adayların Lisansüstü Giriş Sınavlarının yapılması (İlgili Anabilim Dalında) ve sınav sonuçlarının Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi

 

02/02/2021

 

 

“Tezsiz Yüksek Lisans” programlarına başvuruları kabul edilen adayların Lisansüstü Giriş Sınavlarının yapılması (İlgili Anabilim Dalında) ve sınav sonuçlarının Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi

 

 

02/02/2021

 

 

Lisansüstü programlara başvuruları kabul edilen Yabancı uyruklu öğrencilerin sınavlarının yapılması (İlgili Anabilim Dalında) ve sonuçlarının Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi

Yatay geçiş başvurularının ilgili Anabilim Dallarında değerlendirilmesi ve sonuçlarının Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi

 

12/02/2021

 

 

Tezli Yüksek Lisans Tez Önerisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi önerilerinin Enstitü

Müdürlüğüne bildirilmesinin son günü

 

05/02/2021

 

 

Lisansüstü Giriş Sınavı sonuçlarının adaylara duyurulması (internet sayfasından)

 

05/02/2021

 

 

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru sonuçlarının açıklanması

Yatay geçiş başvuru sonuçlarının açıklanması

 

 

08-10/02/2021

 

 

Lisansüstü programlara kabul edilen yeni öğrencilerin kayıtları

Lisansüstü programlara kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları

Yatay geçişle yerleşen öğrencilerin kayıtları

 

15-19/02/2021

 

 

Ders Kayıtlarının/Kayıt Yenileme işlemlerinin öğrenciler tarafından yapılması (sistemden)

 

10/02/2021

 

 

Yedek Kayıt hakkı kazanan adayların duyurulması (internet sayfasından, saat 17:00’den sonra)

 

11-12/02/2021

 

 

Yedek kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları

 

21/02/2021

 

 

Ders kayıtlarının danışmanlar tarafından onaylanması için son tarih (sistemden)

 

22/02/2021

 

 

Derslerin başlaması ve yeterli öğrenci sayısına ulaşamayan derslerin kapatılması

 

22-26/02/2021

 

 

Ders Ekle-Sil-Günleri (öğrenciler tarafından sistemden)

 

28/02/2021

 

 

Ders Ekle-Sil- Onayla İşlemlerinin Danışmanlar tarafından onaylanması için son tarih (sistemden)

 

12-18/04/2021

 

 

Ara Sınavların yapılması

 

01- 04/06/2021

 

 

Devamsızlıkların öğretim elemanları tarafından sisteme girilmesi

 

04/06/2021

 

 

Derslerin sona ermesi

 

07-13/06/2021

 

 

Dönem sonu sınavlarının yapılması

 

21/06/2021

 

 

Dönem sonu notlarının girilmesinin son günü

 

24-27/06/2021

 

 

 Bahar Dönemi bütünleme sınavlarının yapılması

 

28/06/2021

 

 Bütünleme notlarının girilmesinin son günü