Menü

Güncellenme Tarihi: 31 Mayıs 2021

Tez İnceleme Komisyonu

Enstitümüz Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı "Tez İnceleme Komisyonu" Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Salim GÜVEN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Faruk GÜN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cihad BAKKAL (Üye) 

olarak görevlendirilmişlerdir.