Menü

Duyurular

Tümünü Gör
Güncellenme Tarihi: 08 Nisan 2020

2020 Bahar Dönemi Kayıt Dondurma ile İlgili Önemli Duyuru

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN VE ÖĞRETİM ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
(Koronavirüs Sebebiyle 2020 Bahar Dönemi Kayıt Dondurma Hakkında)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim – Öğretim Daire Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarihli ve 24625 sayılı yazısı ile bildirildiği üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 31.03.2020 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca;


• Talep ettikleri takdirde lisansüstü öğrencilerin kayıtlarını dondurabilecekleri ve dondurulan sürenin azami sürelerinden sayılmayacağı,
• Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;


1. Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretim ile devam etme imkânı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp/yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanının görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,


2. Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,


3. Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla” dijital imkânlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkânından da yararlanılabileceğine,


• Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına,


KARAR VERİLDİĞİ BİLDİRİLMİŞTİR.


Bu doğrultuda, kayıt dondurma talebinde bulunan ders aşamasında olan öğrenciler ile tez aşamasındaki öğrencilerin danışman görüşü ile birlikte kayıt dondurma taleplerini içeren ilgili form ve dilekçeleri eklenerek üst yazı ile 04/05/2020 tarihine kadar, İslami İlimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir.

Taleplerin, Enstitü Yönetim Kurulu kararı alınarak, talep eden öğrencilerin dosyalarına ve otomasyon sistemlerine işlenmek suretiyle öğrenim sürelerine bir yarıyıl süre ilave edileceğini;
ÖNEMLE DUYURURUZ.

Not: İlgili form ve dilekçe örneklerine https://www.pau.edu.tr/islamiilimler/tr/sayfa/yuksek-lisans-15 adresinden ulaşılabilir.