Matematik Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (1. Öğretim)

Programın bağlı olduğu anabilim dalı idari gerekçelerle İlköğretim Anabilim Dalıdır. Ancak, programın YÖK tarafından da onaylanan açılma amacı Ortaokul ve Lise Matematik öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine destek olmaktır. Dersler de bu kapsamda planlanmıştır.

PAÜ Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğine göre tezsiz yüksek lisans programları 10 ders ve 2 dönem projesinden oluşmaktadır. 4 Zorunlu derse ilave olarak her öğrenci, ilgi alanı ve öğretmenlik yaptığı kademeye göre 6 seçmeli ders seçebilecektir.

Zorunlu ve seçmeli dersler aşağıda belirtilmiştir.

 

1.    Matematik Eğitimi için Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Z)

2.    Matematiğin Doğası ve Tarihi (Z)

3.    Matematikte Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları (Z)

4.    Matematik Öğrenmeyi Ölçme ve Değerlendirme (Z)

5.    Matematik Öğretmenleri için İstatistik ve Olasılık (S)

6.    Geometri ve Ölçme Kavramlarının Öğrenimi (S)

7.    Cebir ve Cebirsel Düşüncenin Gelişimi (S)

8.    Modelleme ve Problem Çözme (S)

9.    Etkileşimli ve Dinamik ortamda Matematik Öğretimi (S)

10.  Bilgisayar Destekli Matematik Simülasyonları (S)

11.  Matematik Öğretmenleri için Sonsuz Küçükler Kavramları (S)

12.  Uzamsal Akıl Yürütme (S)

13.  Matematik Eğitiminde İspat (S)

14.  Matematik Öğretmenlerinin Öğrenci Düşüncesi Bilgilerinin Geliştirilmesi (S)

15.  Analitik Geometri ve Görselleştirme Teknikleri (S)

16.  Proje Tabanlı Matematik Öğretimi (S)

17.  Öklid Dışı Geometriler (S)

Güz Yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

Kredi

(AKTS)

Seçmeli / Zorunlu

Teo. + Uyg.

 

Matematik Eğitimi için Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3 + 0

7,5

Zorunlu

 

Matematiğin Doğası ve Tarihi

3 + 0

7,5

Zorunlu

 

Seçmeli-1

3 + 0

7,5

Seçmeli

 

Seçmeli-2

3 + 0

7,5

Seçmeli

 

Seçmeli-3

3 + 0

7,5

Seçmeli

 

Dönem Projesi-1

 

22,5

Zorunlu

 

 

 

 

 

Bahar Yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

Kredi

(AKTS)

Seçmeli / Zorunlu

Teo. + Uyg.

 

Matematikte Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları 

3 + 0

7,5

Zorunlu

 

Matematik Öğrenmeyi Ölçme ve Değerlendirme

3 + 0

7,5

Zorunlu

 

Seçmeli-4

3 + 0

7,5

Seçmeli

 

Seçmeli-5

3 + 0

7,5

Seçmeli

 

Seçmeli-6

3 + 0

7,5

Seçmeli

 

Dönem Projesi-2

 

22,5

Zorunlu

 

Seçmeli Dersler:

1.     Matematik Öğretmenleri için İstatistik ve Olasılık

2.     Geometri ve Ölçme Kavramlarının Öğrenimi

3.     Cebir ve Cebirsel Düşüncenin Gelişimi

4.     Modelleme ve Problem Çözme

5.     Etkileşimli ve Dinamik ortamda Matematik Öğretimi

6.     Bilgisayar Destekli Matematik Simülasyonları

7.     Matematik Öğretmenleri için Sonsuz Küçükler Kavramları

8.     Uzamsal Akıl Yürütme

9.     Matematik Eğitiminde İspat

10.  Matematik Öğretmenlerinin Öğrenci Düşüncesi Bilgilerinin Geliştirilmesi

11.  Analitik Geometri ve Görselleştirme Teknikleri

12.  Proje Tabanlı Matematik Öğretimi

Öklid Dışı Geometriler

Menü