Araştırma Projeleri

Proje Yürütücüsü

Proje Adı

Proje Türü

Sibel KAZAK

Strategic Partnership for Innovation in Data Analytics in Schools (Spidas)

Erasmus+ 2017

Sibel KAZAK

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin İstatistiksel Akıl Yürütmeye İlişkin Alan ve Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

PAÜ-BAP Doktora Tez Projesi 2016EĞBE005

Asuman DUATEPE PAKSU

Kağıt Katlama Kullanımının İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Dörtgenleri Tanımlama ve Sınıflama Becerilerine Etkisi

PAÜ BAP Hızlı Destek Projesi 2015HZL020

Asuman DUATEPE PAKSU

New Challenges in Education


Asuman DUATEPE PAKSU

8. Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayılarla İlgili Sayı Duyuları ve Başarıları Arasındaki İlişki

PAÜ-BAP Yüksek Lisans Tez Projesi 2012FBE055

Sibel KAZAK

İnformel Çıkarsamalı Akıl Yürütmede (İçay) Öğrencilerin Örneklem ve Örnekleme Hakkındaki Akıl Yürütme ve Düşünme Süreçleri

PAÜ-BAP Yüksek Lisans Tez Projesi 2011FBE063

Asuman DUATEPE PAKSU

6. Sınıf Öğrencilerinin Niceliksel ve Niteliksel Orantısal Akıl Yürütme Problemlerindeki Anlayışlarının İncelenmesi

PAÜ-BAP Yüksek Lisans Tez Projesi 2011FBE061

Asuman DUATEPE PAKSU

Sayı Duyusu Bileşenleri Bakımından İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Üslü Sayı Duyularının İncelenmesi

PAÜ-BAP Yüksek Lisans Tez Projesi 2011FBE062

Asuman DUATEPE PAKSU

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri Konusunda Yazma Etkinliklerinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına ve Geometriye Yönelik Özyeterlik İnançlarına Etkisi

PAÜ-BAP Yüksek Lisans Tez Projesi 2011FBE042

Sibel KAZAK

İlköğretimde Teknoloji Destekli Olasılık ve İstatistik Öğretimi

PAÜ-BAP 2011BSP007

Asuman DUATEPE PAKSU

İlköğretim Matematik Öğretmeni Eğitiminin Geliştirilmesi

PAÜ-BAP 2009KRM014

Asuman DUATEPE PAKSU

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Programındaki Geometri İçeriğinin Hazırbulunuşluk Düzeyleri, Geometri Düşünme Düzeyleri ve Geometriye Karşı Tutumlarının Belirlenmesi

PAÜ-BAP 2007EGTF003

 

 

 

 


Menü