Genel Bilgi

Başlangıcı 1957'de kurulan Denizli Kız Öğretmen Okulu'na dayanan Eğitim Fakültemizin İlköğretim Bölümü bünyesinde açılan Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, akademik personel altyapısını tamamlayarak 2009-2010 akademik yılından itibaren lisans ve yüksek lisans öğrencisi almaya başlamış ve ilk mezunlarını 2012-2013 akademik yılında vermiştir.  2021-2022 öğretim yılı itibariyle 6 öğretim üyesi (3 Profesör Doktor, 2 Doçent Doktor, 1 Doktor Öğretim Üyesi), 1 Öğretim Görevlisi Doktor ve 1 Araştırma Görevlisi Doktor kadrosuyla eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarını yürütmektedir. 

 

Amaç

Anabilim dalımız ilköğretim ikinci kademesinde görev alarak matematik derslerini yürütecek alanında iyi yetişmiş; özgür düşünebilen; yaratıcı; akıl yürütme becerisine sahip; bilgiye ulaşma yollarını bilen; çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini ve teknolojilerini kullanabilen; ülkemizdeki matematik eğitimindeki sorunları çözmeye aday; ve öğretmenlik mesleğini, matematiği ve matematik öğretmeyi seven nitelikli matematik öğretmenleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Eğitimi, ulusal ve uluslar arası düzeyde matematik öğretimi, öğrenme ve öğretmen eğitimi boyutlarındaki araştırmalar ışığında geliştirmeye çalışmaktayız. Bunun yanı sıra matematik eğitiminde ulusal ve uluslararası alanda gelişmiş üniversitelerle işbirliği yapmak ve benzer eğitim veren kurumlarla, ortak çalışmalarda bulunarak öğretim elemanı, öğrenci değişiminde bulunma amaçlı çalışmalarımız sürmektedir.


Hedefler  

  • 5-8. sınıflarda matematik dersleri vermek için derin alan ve pedagojik bilgiye sahip tam nitelikli öğretmenler yetiştirmek,  
  • Öğretmenlerin, öğrencilerin matematiği nasıl öğrendiklerine ilişkin doğru ve sağlam anlayış geliştirmelerini sağlamak, 
  • Yaratıcı ve bilgiye nasıl ulaşılacağını bilen öğretmenler yetiştirmek,
  • Modern teknolojiler ve çağdaş öğretim metotları kullanarak matematikte öğrenci başarısını geliştirecek ve ilerletecek öğretmenler yetiştirmek, 
  • Ülkemizdeki matematik eğitimi ile ilgili konulardaki problemleri çözmeye istekli olan öğretmenler yetiştirmek, 
  • Matematiğe ve öğretmeye yönelik olumlu tutuma sahip öğretmenler yetiştirmek,
  • Eleştirel düşünme yeteneği ve problem çözme becerilerine sahip öğretmenler yetiştirmek, 
  • İnsan haklarına ve etiğe saygılı öğretmenler yetiştirmek,
  • Resmi ve özel eğitim kurumlarında görev alabilecek matematik öğretmenleri yetiştirmek, 
  • Matematik eğitiminde ulusal ve uluslararası alanda, gelişmiş üniversitelerle işbirliği yapmak ve benzer eğitim veren kurumlarla ortak çalışmalarda bulunarak öğretim elemanı ve öğrenci değişiminde bulunmak.

Menü