Menü

Duyurular

Tümünü Gör

 

XRF Cihazı:

X-Işını Fotolüminesans Spektroskopisi (XRF); katı, sıvı ve toz numunelerdeki ana oksit ve iz elementlerinin kompozisyonunu belirlemede yaygın olarak kullanılan bir cihazdır. XRF, zararsız, pratik ve güvenilir bir yöntem olup jeoloji, madencilik, çevre, kimya, fizik, malzeme bilimi, çimento, seramik sanayii, arkeoloji gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Cihazımızda bulunan "Genişletilmiş Polarizasyon Optik Sistemi (Extended Polarization Optical System)" özelliği sayesinde Na (Sodyum)-U (Uranyum) element aralığında analizler yapılabilmektedir.