Menü

Duyurular

Tümünü Gör

LS/MS-MS Cihazı:

Kromatografi Laboratuarında yer alan Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometri Sistemi (LC/MS-MS) kromatografi ve spektrometri sistemlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir sistemdir. LC-MS/MS sistemi, çoklu analit tespitinde, eser miktardaki  analitlerin hassas miktar tayininde kullanılır. Meyve, sebze, süt, et vb. gıda numunelerinde pestisit, aminoasit, fenolik bileşikler, antibiyotikler, hormon ve metabolitlerinin, aflatoksin-mikotoksin analizleri için kullanılmaktadır.  Doku, serum, plazma gibi biyolojik örneklerde ilaç ve metabolitlerinin ölçümü gibi uygulama alanları da bulunmaktadır.