Menü

Duyurular

Tümünü Gör

 

GC-FID-MS Cihazı:

Gaz kromatografi-alev iyonlaştırma detektörü-kütle spektrometresi (GC-FID-MS) çevre, gıda güvenliği, toksikoloji gibi birçok sektörde kullanılan bir cihazdır. Cihazın sahip olduğu FID ve ECD dedektörler özellikle yağ asitleri, uçucu organik ve klorlu bileşiklerde üstün performans sağlamaktadır. Biyokimya, biyoteknoloji, petrokimya, farmakoloji, bitkisel yağlardan sterollerin ayrılmasında, gıdalarda yağ asidi tayini ve bazı pestisitlerin analizlerinde, amino asitlerin kalitatif ve kantitatif tayininde temiz su, atık su, katı atık ve atık yağ numunelerinde düşük miktarlardaki mineral yağ ve hidrokarbonların belirlenmesi amacıyla ayırma ve analiz için kullanılmaktadır.