Menü

Duyurular

Tümünü Gör

 

Diferansiyel Taramalı Kalorimetri Spektroskopi Cihazı (DSC) :

Termal Analiz Laboratuarında hizmet veren Diferansiyel Taramalı Kalorimetri Spektroskopi Cihazı (DSC) ile numunelere ait; entalpi değerleri, Erime Sıcaklığı, Kristallenme Sıcaklıkları, Camsı Geçiş Sıcaklığı, Isı Sığası Tayinleri ve Kristallenme Enerjisinin Hesaplanması gibi parametreler ölçülebilmektedir. DSC cihazı ısıtma fonksiyonunun yanı sistem ile entegre sıvı nitrojen soğutma sistemi ile -170° C sıcaklığa kadar soğutma işlevi yaparak düşük sıcaklık DSC deneylerini de gerçekleştirebilmektedir.