İLAHİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜM DANIŞMA KURULU

Doç. Dr. İsmail ŞİMŞEK Üye
Doç. Dr. Osman ORUÇHAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gencal ŞENYAYLA Üye
Arş. Gör. Muhammed Musab GÖKSÜN  Üye 
Doç. Dr. Yasemin İPEK
Üye 
Doç. Dr. Nazım TAŞAN
Üye