PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ

Selçukluların köklü ilim mirasını ve muazzam medrese geleneğini alan Osmanlılar ilk medreseyi 1330 yılında İznik’te kurmuşlar, başına da büyük ilim adamı Dâvud-i Kayserî’yi getirmişlerdi. O günden itibaren Osmanlı’da düzenli dini eğitim ülkenin her tarafına yayıldı, Fatih ve Süleymaniye medreseleriyle ilimde ve yüksek din öğretiminde zirveye çıkıldı. Osmanlı’nın egemenliğine giren Kuzey Afrika, Mısır, Diyâr-ı Şam, Bağdat, Basra, Hicaz ve Yemen bölgelerinde bulunan eğitim kurumlarında kadim İslâm ilim geleneği ortaya koyduğu ürünler ile uzun yıllar İslâm dünyasının ihtiyacını gidermiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile yüksek din eğitiminin sistemi ve tarzı da değişmiştir. Türkiye Cumhuriyeti içinde farklı isimlerle anılan ve değişik aşamalar kateden yüksek din öğretimi nihayet kendisini 1980 sonrasında İlahiyat Fakültesi olarak iyice tescil ettirmiştir. Çok eskiden beri doğu ve batı üniversitelerinin içinde hep ilahiyat fakültesi türünden bir eğitim kurumu var olmuştur. Bu, üniversiteye güç ve zenginlik katan bir unsur olarak görülmüştür. Ülkemizde de bu konuya son yıllarda teveccüh gösterilmiş ve önemli devlet üniversitelerinin hemen hepsinde aynı zamanda bir ilahiyat fakültesi açılmış, ilahiyat fakültesi olmayan hiçbir il bırakılmamıştır.

Orta Ege bölgesinde çok önemli bir coğrafyada bulunan Denizlimiz, dini eğitim bakımından tarihte müstesna bir yere sahip bulunuyordu. Kendisini Denizli şehrine nispet eden çok sayıda ilim adamının bulunması bunun en açık ispatıdır. Son 30 yıl içinde Denizli birçok alanda ciddi bir sıçrama göstermiş ve kendisine diğer iller arasında gıpta ile bakılan bir yer edinmiştir. Bu açıdan bakıldığında “Denizli’de bir ilahiyat fakültesi açılması noktasında bir hayli geç kalınmıştır” denilebilir. Mart 2012 tarihinde resmi kuruluşu yapılan Fakültemiz bu açığı kapatmak için hızlı bir yapılanma sürecine girmiştir.

Henüz kendisine ait müstakil bir binası bulunmayan İlahiyat Fakültemiz, Pamukkale Üniversitesi’nin Kınıklı Kampüsü’nde Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu’nun bazı oda ve salonlarını kullanmaktadır. PAÜ Kınıklı Yerleşkesi Camii’nin Fakültemiz için bir hizmet ve tatbikat alanı olması sebebi ile yeni binanın Üniversite Camii’ne yakın bir yerde inşa edilmesi yararlı olacaktır. Fakültemiz ilk mezunlarını 2018 Bahar döneminde verecek ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında birinci öğretimin yanında ikinci öğretim de başlatılacaktır. Ayrıca Rektörlüğe bağlı olarak kurulan İslami İlimler Enstitüsü’nün varlığı ile fakültemiz daha da güçlenmiş ve lisansüstü eğitim-öğretim için iyi bir fırsat yakalanmıştır. Bahar 2018 döneminde başlayan lisansüstü eğitim gelecekte güçlenerek devam edecektir.

İlahiyat Fakültesi’nin Denizli’deki varlığının dinî, ilmî, fikrî, eğitsel ve kültürel alanlarda büyük açılımlar sağlayacağı âşikârdır. Paydaşlarımız olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte topluma ve ilim camiasına büyük hizmetler üretecek, bir marka şehir olan Denizli’yi hep birlikte daha da ileri götüreceğiz. Öğretim elemanlarının sayısındaki düzenli artış bir yandan öğrencilerimizin tercihini olumlu etkileyecek öte yandan da eğitim öğretimin kalitesini artıracaktır.

Fakültemiz, kendisini tercih edenlerin bu tercihlerinde ne kadar isabetli olduklarını göstermek için olanca gücüyle çalışmakta ve Denizlimize daha fazla nitelikli öğrenci ve ilim insanı kazandırmak için yoluna devam etmektedir.

 

Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK

 Dekan