BÖLÜMLER
 
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Tefsir Anabilim Dalı
Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Kırâat İlmi Bilim Dalı
Kur'ân İlimleri ve Tefsir Usûlü Bilim Dalı
Tefsir Bilim Dalı
Hadis Anabilim Dalı
Hadis İlimleri ve Uslû Bilim Dalı
Hadis Bilim Dalı
Fıkıh Anabilim Dalı
Fıkıh Usûlü Bilim Dalı
Fıkıh Bilim Dalı
Kelam ve İtikadî İslam Mezhepleri Anabilim Dalı
Kelam Bilim Dalı
İtikâdî İslam Mezhepleri Bilim Dalı
Tasavvuf Anabilim Dalı
Arap Dili ve Belâgati Anabilim Dalı
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
İslam Felsefesi Bilim Dalı
Mantık Bilim Dalı
Felsefe Tarihi Bilim Dalı
Din Bilimleri Anabilim Dalı
Din Sosyoloji Bilim Dalı
Din Psikolojisi Bilim Dalı
Din Felsefesi Bilim Dalı
Din Eğitimi Bilim Dalı
Dinler Tarihi Bilim Dalı
İSLAM TARİHİ VE SANATLAR BÖLÜMÜ
Siyer-i Nebî ve İslam Tarihi Anabilim Dalı
Siyer-i Nebi Bilim Dalı
İslam Tarihi Bilim Dalı
Osmanlı Türkçesi ve İslamî Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Osmanlı Türkçesi Bilim Dalı
İslamî Türk Edebiyatı Bilim Dalı
İslam Sanatları ve Dini Mûsıki Anabilim Dalı
İslam Sanatları Bilim Dalı
Dinî Mûsıki Bilim Dalı