İnsanlığın varoluşuyla birlikte ortaya çıkan ekonomik ilişkiler günümüzde çok karmaşık hale gelmiştir. Diğer yandan memnuniyet verici bir şekilde görüyoruz ki herkesin ekonominin yapısı ve ekonomik aktivitelerin sonuçları hakkında bir fikri vardır. Bu yapı çerçevesinde İktisat Bölümü olarak bizim amacımız gerçek hayatın yansımalarını kullanarak, ekonomik ilişkileri sistematik ve bilimsel kurallar çerçevesinde araştırmak ve öğretmektir.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin çalışma alanları çok geniştir. Neredeyse bütün kamu ve özel işletmelerde mezunlarımız kendilerine yer bulabilmektedir. “Kendisini iyi yetiştirmiş” bir iktisat bölüm mezunu refah düzeyi yüksek bir hayat sürebilmek için en üst düzeyde gelir elde edebilmektedir. Ayrıca bölümümüzdeki dersler geniş bir yelpazeye sahiptir, takip etmesi ve öğrenmesi oldukça zevklidir. Hem ülkemizdeki hem de yurtdışındaki üniversitelerle iletişim içerisindeyiz ve belirli sürelerle öğretim üyelerimiz çalışmalarının bir kısmını yurtdışında yürütmektedir. Öğrencilerimiz de yurtdışı değişim programlarını aktif olarak kullanmaktadırlar. Değişim programlarını kullanmada fakülte olarak üniversitemizde birinci sıradayız. Eğitim kalitemizi her geçen gün yükseltiyoruz ve öğrenci odaklı eğitim konusunda arayışlarımız sürekli bir şekilde devam ettiriyoruz. Öğrencilerimiz üniversitemizin çeşitli kadrolarında kısmi zamanlı olarak çalışmakta, öğretim üyelerinin projelerinde aktif bir şekilde yer almaktadır.

Hem aday öğrencilerin hem de mevcut öğrencilerimizin, bilgi almak ve görüşlerini paylaşmak için bizimle iletişime geçmesinden memnuniyet duyacağız.

Sevgi ve saygılarımızla...

Menü