Menü

  1. Makale ve Kitap   2. Sunum   3. Proje ve Destekler   4. Tezler   5.Organizasyonlar

  PROJE VE DESTEKLER

   

   

  Yesilyurt, M. E., Haşıloğlu, S. B., Aygören, H., Çağlar, A. ve Tunca, H. (2016) Güney Ege Bölgesi’nde Üretim Odaklı Kooperatiflerin Mevcut Durum Analizi ve Gelişme Stratejileri, Güdümlü Proje, Güney Ege Kalkınma Ajansı

  “Denizli Merkezi Suç Haritası ve Suç Analiz Modeli”. TUBİTAK Projesi. Kayıt No: 105 G090.

  Halil, T. (2015) Summer School on Productivity and Efficiency Analysis Aalto University, School of Business, 8-15 June, Helsinki-Finland.

  İspir, S. (2014) TÜBİTAK-BİDEB, Doktora Sonrası Bursu, University of Illinois.

  Yeşilyurt, F. (2014) İlçelerin Hasılasını Belirleyen Faktörler, Mekansal Etkileşim ve Kamu Politikaları, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBITAK), 114K632

  Yeşilyurt, M. E. (2013) YÖK Bursu, Literaturmatic: Veri Tabanı Projesi, Birkbeck University of London, İngiltere

  Yeşilyurt, F. (2013) YÖK Bursu, (YÖK Bursu, Literaturmatic: Veri Tabanı Projesi, Birkbeck University of London, İngiltere

  Yeşilyurt, M. E. (2012) Web Tabanlı Literatur Araştırma Programı: Literaturematic.com, Pamukkale Bilimsel Araştırma Komitesi, 2012- 2015, (Filiz Yeşilyurt: Araştırmacı)

  Yeşilyurt, M. E. (2012) Savunma Harcamaları ve Mekansal İlişkiler, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBITAK), 112K020, 2012-2013

  Yeşilyurt, M. E. (2012) Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Mekansal İlişkiler, Pamukkale Bilimsel Araştırma Komitesi, 2012-2013,

  Karadam Duygu Yolcu (2012) BAP projesi, Araştırmacı, “Ekonomik Büyüme, Tasarruflar ve Reel Döviz Kuru”, Ocak 2012-Aralık

  Karadam Duygu Yolcu(2012)  TUBITAK projesi, bursiyer, “Reel Döviz Kuru ve Türkiye İmalat Sanayiinde Üretim ve Dış Ticaret Dinamikleri”, Proje no: 112K041, Ekim 2012-Nisan 2014.

  Yeşilyurt, M. E. (2008) TÜBİTAK-BİDEB, Doktora Sonrası Bursu, Sağlık Sektöründe Etkinlik ve İllere Göre Mekansal Etkiler, Groningen Univesitesi, Hollanda.

  Yeşilyurt, F. (2008) TUBITAK-BIDEB, Yurtdışı Araştırma Burs Programı, Türkiye’de Bölgelere Göre Enflasyon: Bir Mekansal Analiz,  Groningen Universitesi, Hollanda.

  Yeşilyurt, F. (2008) European Regional Science Association (ERSA) Summer School, Pecs-Hungary, July 6- 15.

  Yeşilyurt, M. E. (2008) İmalat Sanayi Etkinliği, Denizli Ticaret Odası, Denizli

  İspir, M. S. (2008) Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Performans Değerlendirmesi ve Strateji Geliştirme: Alt Bölgeler Arası Karşılaştırma, DPT İleri Araştırma Projeleri Projesi üyesi (2006-2008) (M. Serdar İspir: Proje Üyesi)

  Yeşilyurt, F. (2007) Türkiye’de Kentlerin Büyümesi ve Büyümenin Belirleyicileri, TÜBİTAK, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu: Proje Desteği, 106K283, (Filiz Yeşilyurt: Burslu Öğrenci)

  Yeşilyurt, M. E. (2006) Sektörel Dönüşüm Oranları (ISIC Revizyon 2 ve Revizyon 3), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBITAK), 106K052, (Filiz Yeşilyurt: Araştırmacı)

  İvrendi, M. (1994) Yükseköğretim Kurumu(YÖK) Yurtdışı Yüksek Öğrenim Bursu (yüksek Lisans ve Doktora için)