Dış Paydaş Anketi

Güncellenme Tarihi: 14 Şubat 2022

 Değerli Paydaşımız,

Yükseköğretim kurumlarının “Kurumsal Değerlendirme Programı” kapsamında gerçekleştirdikleri öz değerlendirme çalışmalarının başarısında dış paydaşların görüşleri büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Pamukkale Üniversitesi siz değerli paydaşlarına yönelik görüş anketi hazırlamıştır. Bu anketi yanıtlamanız, üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin geliştirilmesinde, topluma hizmet süreçlerinin ve sanayi işbirliklerinin ortak hedeflerdoğrultusunda sürekli iyileştirilmesinde katkı sağlayacaktır.

Aşağıda belirten adrese doğrudan giriş yaparak veya adresi kopyalayıp tarayıcınızın URL bölümüne eklemek suretiyle erişilebilen Pamukkale Üniversitesi Dış Paydaş Değerlendirme Anketi’nin 18 Şubat 2022 tarihine kadar doldurulması hususunda desteklerinizi beklemekteyiz.


Anketin erişim adresihttps://anket.pau.edu.tr/surveymobile.aspx/dpa

 

Anket ile İlgili Görüş, Öneri ve Sorularınız için İletişim Adresi: Pamukkale Üniversitesi
Kalite Yönetimi ve Veri 
Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAVDEM)

Merkez Sekretaryası: Gülçin TÜRKMEN

 Tel: 0 258 296 3294

E-posta: kavdem@pau.edu.tr

Menü