Bölümümüze Kayıt Yaptıran Öğrencilerin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Muafiyeti ve İntibakı

Güncellenme Tarihi: 22 Eylül 2021


2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında bölümümüze yerleşen öğrencilerimizin, varsa daha önceden başka bir üniversite/bölümden aldıkları derslerle ilgili muafiyet talebi başvuruları e-posta yoluyla alınacaktır. E-posta yoluyla gönderilmesi gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

Ders muafiyet ve intibak dilekçesinin  bilgisayar ortamında doldurulmuş word formatındaki hali. Dilekçe doldururken, daha önce alınan derslerin bilgileri (Dersin kodu, dersin adı, dersin saati, harf notu) her satıra bir ders gelecek şekilde yazılacaktır. Her satırın karşısına Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü ders içeriklerinden bakılarak, ders saati ve içeriği uyan ders bilgileri (Dersin kodu, dersin adı, dersin saati, dersin AKTS’si) yazılacaktır. Yazılan derslerin, bölümümüz derslerine ders saati ve içerik yönünden benzerlik göstermesi gerekmektedir. (Önceden almış olduğunuz dersi ve bölümümüzde muaf olmak istediğiniz dersi açık ve anlaşılır biçimde bir satıra yazınız.)

Daha önceki üniversiteye ait ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan Transkript (e-Devletten alınabilir). E-posta ile göndereceğiniz bu transkriptin elektronik doğrulama özelliği bulunmalıdır. Doğrulama özelliği olmayan transkriptler, ıslak imzası ve mührü açık, net olarak belli olacak şekilde taratılarak gönderilmelidir.

Daha önceki üniversiteye ait Ders İçerikleri. Ders içerikleri için her üniversite ve bölümün kendi web resmi sayfasında bulunan ders içeriklerinin sadece internet erişim link(ler)i gönderilmelidir.  Erişim linki olmayan durumlarda, ilgili bölümden alınmış olan ders içeriklerinin ıslak imzası ve mührü açık, net belli olacak şekilde taratılmış hali gönderilmelidir.  

Göndereceğiniz e-postanın konusuna kendi adınızı ve soyadınızı içerecek şekilde şunu yazmanız gerekmektedir: 2021-MUAFIYET-BASVURUSU-ADINIZ-SOYADINIZ

Evraklarınız göndermeniz gereken e-posta adresi: ukara@pau.edu.tr

Menü