Vizyonumuz

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, küresel rekabete ve teknolojiye uyum sağlayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmek, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlayarak ilin, bölgenin ve ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası projelerle bilgi üreten, kurumsal gücü ile sürekli gelişen bir fakülte olmaktır.

Menü