BAŞVURU KOŞULLARI

(1) Başvuru Yapabilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

a) Yabancı uyruklu olanlar,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, 

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular,

d) 1- 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında lise öğrenimine devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (lise öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

d) 2- 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında lise öğrenimine başlayan adayların yurtdışından kabul kontenjanlarına lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar(lise öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil), 

e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de lise öğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.


(2) Başvuru Yapamayacak Olan Adaylar:

a) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

b) KKTC uyruklu olanlar (lise öğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) 1’nci fıkranın (d-1) ve (d-2) bentlerindeki şartları sağlayanlar hariç, 1’nci fıkranın (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular,

d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (lise öğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 1’nci fıkranın (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular. 

Kaynak: http://www.pau.edu.tr/yurtdisi/tr/sayfa/basvuru-kosullari

Daha fazla bilgi için http://www.pau.edu.tr/yurtdisi/tr