Mentorluk programına katılmak için gerekli başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

1. Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi olmak

2. En az 3. Sınıf öğrencisi olmak

3. Akademik ortalama puanının en az 2.50 olması

4. Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak

5. Mentorluk Programı yükümlülüklerini kabul etmek.

 Mentorluk Programı Yükümlülükleri:

1. Mentorluk toplantılarına katılım sağlamak

2. Mentorluk görüşmelerinde etik ilkelere uygun davranış göstermek

3. Görüşmeye katılamayacağınız durumlarda mentorunuza bilgi vermek

Not: Yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler Mentorluk programından faydalanma hakkını kaybedecektir. Uygun görülen durumlarda Mentorluk programıyla ilgili süreç değişiklikleri komisyon tarafından gerçekleştirilebilir. Komisyon Mentorluk programıyla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

İletişim

Mentorluk Komisyonu

(mentoriibf@pau.edu.tr)

Menü