Prof. Dr. Mehmet İVRENDİ

İktisat Politikası A.B.D Başkanı

Çalışma Alanları

 • Para Politikası
 • Sermaye Piyasası
 • Enflasyon


Prof. Dr. Reşat CEYLAN

Bölüm Başkanı
İktisat Politikası Anabilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Makroekonomi
 • Ekonomik Biyüme
 • Konjonktür Dalgalanmaları
 • Enerji Ekonomisi


Prof. Dr. İsmail ÇEVİŞ

İktisat Politikası A.B.D

Çalışma Alanları

 • Para-Banka
 • Para Politikası
 • Uluslararası Finans


Prof. Dr. Filiz YEŞİLYURT

İktisat Politikası A.B.D

Çalışma Alanları



Doç. Dr. Mustafa Ozan YILDIRIM

Bölüm Başkan Yardımcısı
İktisat Politikası Anabilim Dalı

Çalışma Alanları

 • DSGE Modellemesi
 • Konut Piyasası
 • Makroekonomi
 • Zaman Serisi Ekonometrisi


Dr. Öğr. Üyesi Özgür ALTUNTAŞ

İktisat Politikası A.B.D

Çalışma Alanları

 • Uluslararası İktisat
 • Para-Banka
 • Finans


Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali AVCI

İktisat Politikası A.B.D

Çalışma Alanları

 • Makro Ekonomi
 • Para-Banka
 • Uygulamalı Ekonomi


Dr. Öğr. Üyesi Sinem Pınar GÜREL

İktisat Politikası A.B.D

Çalışma Alanları

 • Ekonomik Büyüme
 • Enflasyon
 • Para Politikası


Arş. Gör. Recep TAŞKIN

İktisat Politikası A.B.D

Çalışma Alanları

 • Mikroekonomi
 • Sanayi Ekonomisi
 • Uygulamalı Ekonomi


Arş. Gör. Cihat KARADEMİR

İktisat Politikası A.B.D

Çalışma Alanları

 • Enerji Ekonomisi
 • Makroekonomi


Prof. Dr. M. Ensar YEŞİLYURT

İktisat Teorisi A.B.D

Çalışma Alanları

 • Eğitim Ekonomisi
 • İktisat Teorisi
 • Bölgesel İktisat


Prof. Dr. Abdulvahap ÖZCAN

İktisat Teorisi A.B.D

Çalışma Alanları

 • Piyasa Yapısı
 • Rekabet Teorisi
 • Endüstri İktisadı


Prof. Dr. Selma Sevinç ORHAN

İktisat Teorisi A.B.D

Çalışma Alanları

 • Karşılaştırmalı Ekonomi-Politik
 • Bilişsel Ekonomi
 • Kurumsal Ekonomi
 • Türkiye Ekonomisi


Doç. Dr. Cemil ÇİFTÇİ

İktisat Teorisi A.B.D Başkanı

Çalışma Alanları

 • Eğitim ve Gelir
 • Eşitsizlik
 • İktisat Teorisi


Doç. Dr. Duygu YOLCU KARADAM

İktisat Teorisi A.B.D

Çalışma Alanları

 • Uluslararası Makroekomi
 • Büyüme Ekonomisi
 • Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Ekonometrisi
 • Panel Veri Ekonometrisi


Dr. Öğr. Üyesi Halil TUNCA

İktisat Teorisi A.B.D

Çalışma Alanları

 • Bölgesel İktisat
 • Sağlık Ekonomisi
 • Politik İktisat


Dr. Öğr. Üyesi Hakan ULUCAN

Bölüm Başkan Yardımcısı
İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Çalışma Ekonomisi
 • Mikroekonomi
 • Oyun Teorisi


Arş. Gör. Umut KARA

İktisat Teorisi A.B.D

Çalışma Alanları

 • Yenilik Ekonomisi
 • İktisat Tarihi


Arş. Gör. Cemal ÖZTÜRK

İktisat Teorisi A.B.D

Çalışma Alanları

 • Finans
 • Uygulamalı Ekonometri
 • Yapay Öğrenme


Arş. Gör. Emre DESTAN

İktisat Teorisi A.B.D

Çalışma Alanları



Prof. Dr. Sevcan GÜNEŞ

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D Başkanı

Çalışma Alanları

 • Uluslararası İktisat
 • Kalkınma
 • Para Politikası


Prof. Dr. Aydın SARI

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D

Çalışma Alanları

 • Dış Ticaret
 • Gümrük İşlemleri
 • Denizyolu ve Havayolu Taşımacılığı İşlemleri


Prof. Dr. Nihat BATMAZ

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D

Çalışma Alanları

 • Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
 • Bölgesel İktisat
 • Uluslararası İktisadi Kurumlar
 
 


Prof. Dr. Nihal YAYLA

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D

Çalışma Alanları

 • Bölgesel Kalkınma
 • Kırsal Kalkınma
 • Finansal Ekonomi
 • Ekonomik Kalkınma
 • Uluslararası İktisat


Prof. Dr. Mustafa Serdar İSPİR

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D

Çalışma Alanları

 • Açık Makro Ekonomi
 • Uygulamalı Ekonometri


Dr. Öğr. Üyesi Halil UÇAL

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D

Çalışma Alanları

 • Makro İktisat
 • Uluslararası İktisat
 • Yenilik İktisadı


Arş. Gör. Günsenin ALTINKAYNAK

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat A.B.D

Çalışma Alanları

 • Ekonomi Politik
 • Evrimsel İktisat
 • İktisat Tarihi