Fakülte seminerlerimiz lisans ve lisansüstü öğrencileri ile öğretim elemanları arasında akademik bütünleşmeyi destekleyerek entelektüel topluluğu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Fakülte içi ve dışı konuşmacıların olacağı seminerler dönem içi her Perşembe 13:00’de İİBF A-Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek ve her biri yaklaşık 30 dakika sürecektir. Misafir konuşmacıların olacağı durumlarda gün ve saat değişikliği olabilecektir.

Önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek olan konuşmaların detaylarını aşağıda yer alan takvimde görebilirsiniz.

Sizlerin ve fakülte dışı çalışma arkadaşlarınızın katılımını bekliyor ve çalışmalarını dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Konuşma yapmak isterseniz organizasyon ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Not: Güncel Seminer takvimini ve duyurularını hem fakülte web sitemizde yer alan Gün Ortası Seminerleri sekmesinden hem de Fakülte sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz:

http://www.pau.edu.tr/iibf/tr/sayfa/iibf-gun-ortasi-seminerleri

http://www.pau.edu.tr/iibf/tr/haber/iibf-artik-sosyal-medyada

 2021-2022 Güz Dönemi Organizasyon Ekibi

Arş. Gör. Dr. Pınar Uz (2764 - puz@pau.edu.tr)

Arş. Gör. Dr. Sezgi AKBAŞ  (2641 - sakbas@pau.edu.tr)

Arş. Gör. Dr. Eren ERGEN  (2803 - eergen@pau.edu.tr)

Doç. Dr Nagihan DURUSOY ÖZTEPE (2653- ndurusoy@pau.edu.tr)

 

2021-2022 Bahar Dönemi Takvimi

Yeni dönem taleplerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Tarih

Konuşmacı

Konuşma başlığı

24 Mart 2022

Prof. Dr. Şaban NAZLIOĞLU/Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Türkiye'de Enflasyon, Faiz ve Kur Üçlemesi: Ampirik Sonuçlar mı, Siyasi Tartışmalar mı?

31 Mart 2022

Arş. Gör. Dr. Asiye KAMBER KIVCI/ÇEEİ Bölümü

Çalışmak İçin Yaşlı, Emeklilik İçin Genç: Otel Endüstrisinde Yaşa Dayalı Ayrımcılık Üzerine Nitel Bir Araştırma

7 Nisan 2022

Vize arası

-----

14 Nisan 2022

Vize arası

-----

21 Nisan 2022

Prof. Dr. Sevcan GÜNEŞ/ İktisat Bölümü

Dış Borçların Sürdürülebilirliği

28 Nisan 2022

Doç. Dr. Hüseyin KOÇAK/İşletme Bölümü

Covid-19 ve Matematik

5 Mayıs 2022

Ramazan Bayramı arası

-----

12 Mayıs 2022

Prof. Dr. Semih Tümen
TED Üniversitesi/ Ekonomi Bölümü


Öğretmenler için Farklılıkların Farkındalığı Eğitimi: Mülteci Çocukların Eğitim Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

18 Mayıs 2022

Doç.Dr. Umut UYAR

Finansal Sistemlerin Geleceği             

26 Mayıs 2022

Doç. Dr. Durmuş AKALIN/Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Sıcak Denizler Politikası ve Rusya
2 Haziran 2022

Arş. Gör. Dr. Nursel DURMAZ BODUR/ ÇEEİ Bölümü  Avrupa Sosyal Şartı'nda Sendikal Haklar: Askeri Personelin Örgütlenme Deneyimleri

 

2021-2022 Güz Dönemi Takvimi

Yeni dönem taleplerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Tarih

Konuşmacı

Konuşma başlığı

2 Aralık 2021

Doç. Dr. Umut Bekcan

SBKY Bölümü

Soğuk Savaş, Eurovision ve Türkiye

9 Aralık 2021

Dr. Öğr. Üyesi Mısra Ciğeroğlu Öztepe

SBKY Bölümü

Kamu Personelinin Etik ile İmtihanı: Kamu Etiği ve Etik Davranış İlkeleri

16 Aralık 2021

Prof. Dr. Oğuz Karadeniz

ÇEEİ Bölümü

Sosyal Politikanın Güncel Konuları: Asgari Ücret 3600 Ek Gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar

23 Aralık 2021

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ulucan

İktisat Bölümü

Aile İçi Şiddetle Mücadele için Kadın Sığınma Evleri Projesinin Değerlendirilmesi