İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 


 


Nejla YÜKSEL

Fakülte Sekreteri

Tel: 296 26 55

E-posta: nyuksel@pau.edu.tr

  


Gülsüm GÜLER

Dekan Sekreteri

Tel: 296 26 52

E-posta: ugguler@pau.edu.tr

 

 

Musa ÇİLOĞLU

Bilgi İşlem

Tel: 296 27 79

E-posta: mciloglu@pau.edu.tr

 

 

Erol ŞAYLAN

Evrak Kayıt

Tel: 296 27 76

E-posta: esaylan@pau.edu.tr

 

 

Ramazan DOĞAN

Evrak Kayıt

Tel: 296 27 76

E-posta: rdogan@pau.edu.tr

 

 

Aysun YAZIR

Personel Birimi

Tel: 296 26 76

E-posta: ayazir@pau.edu.tr

 

 

Selami BABAOĞLU

Personel Birimi

Tel: 296 27 66

E-posta: sbabaoglu@pau.edu.tr

 

 

Hidayet BAĞLAN

Mali İşler

Tel: 296 28 17

E-posta: hbaglan@pau.edu.tr

 

 

Sebahattin SARUHAN

Staj Takip Birimi

Tel: 296 26 75

E-posta: ssaruhan@pau.edu.tr

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bilgihan ÇOKYİĞİT

Ayniyat

Tel: 296 29 50

E-posta: bcokyigit@pau.edu.tr

 

 

İsmail GEZER

Teknik Hizmetler

Tel: 296 27 80

E-posta: igezer@pau.edu.tr

 

 

Sibel EROL YILMAZ

Ders-Sınav Programları

Tel: 296 28 34

E-posta: serol@pau.edu.tr

 

 

Yusuf SAYGIN

Öğrenci İşleri

Tel: 296 27 73

E-posta: ysaygin@pau.edu.tr

 

 

 


 

Şükrü TANAY

Öğrenci İşleri

Tel: 296 27 74

E-posta: stanay@pau.edu.tr

 

 

Erol ERDİK

Öğrenci İşleri

Tel: 296 27 72

E-posta: eerdik@pau.edu.tr

 

             

 

 
              

 

 

 

 

 

 


 


   

 

 

 

 


 

Aysel ÖZKAN

Maliye - Ekonometri Bölüm Sekreteri

Tel: 296 27 65

E-posta: aozkan@pau.edu.tr

 

 

Cavide BİÇER

Çalışma Ekonomisi ve

Endüstri İlişkileri

Bölüm Sekreteri

Tel: 296 28 09

E-posta: cbicer@pau.edu.tr

 

 

 

Vedat ÖZTAŞ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Bölüm Sekreteri

Tel: 296 26 56

E-posta: voztas@pau.edu.tr

 

 

Mustafa ÇAY

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bölüm Sekreteri

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Bölüm Sekreteri

Tel: 296 2825

E-posta: mcay@pau.edu.tr

 

 

Ahmet KARAISLI

İşletme (Türkçe ve İngilizce)

Bölüm Sekreteri

Tel: 296 26 57

E-posta: akaraisli@pau.edu.tr

 

Mehmet Ali YÜKSEL

İktisat (Türkçe ve İngilizce)

Bölüm Sekreteri

Tel: 296 26 58

E-posta: mayuksel@pau.edu.tr

 

               
 

 

 

Ahmet YÜCEL ÖZKAN

Koordinatör

Tel: 296 28 23

E-posta: ayozkan@pau.edu.tr