2023-2024 Güz Dönemi Organizasyon Ekibi

Doç.Dr. Onur Kulaç (2654- okulac@pau.edu.tr)

Arş. Gör. Nazan MADAK ÖZTÜRK (3867- nmadak@pau.edu.tr)

2023-2024 Güz Dönemi Takvimi

Yeni dönem taleplerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Tarih

Konuşmacı

Konu

23.11.2023

Prof. Dr. Hakan Sarıtaş

Finans ve Muhasebe Alanında Güncel Gelişmeler ve Ötesi: Qua Vadis?

30.11.2023

Dr. Kerem Berkman

Ülkemizde Önemli Bir Sorun: Çocuk Yoksulluğu

07.12.2023

Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan

Hisse Senetlerinde ve Start-up'larda Değerin Dayanılmaz Cazibesi

21.12.2023

Doç. Dr. Dilek Durusu Çiftçi

Türkiye’de 2000’li Yıllarda Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar

28.12.2023

Prof. Dr. Hakan Aygören

Portföy Yönetiminde TEL Model 


   

 

 2022-2023 Güz Dönemi Organizasyon Ekibi

Doç.Dr. Onur Kulaç (2654- okulac@pau.edu.tr)

Arş. Gör. Dr. Pınar UZ (2764- puz@pau.edu.tr)

2022-2023 Güz Dönemi Takvimi

Yeni dönem taleplerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.

 

Tarih

Konuşmacı

Konuşma başlığı

6 Ekim 2022

Öğretim Görevlisi Dr. Özge ÜNVER DİRLİK/ SBKY

Denizli Örneğinde Kentlilik Bilinci

13 Ekim 2022

Doç. Dr. Umut UYAR/ İşletme

Gelecekte Finansal Sistemler

20 Ekim 2022

Arş Gör Ali Can TONKA/SBKY

Yapay Zeka Çağında Kamu Yönetimini Düşünmek

27 Ekim 2022 Kübra EROĞLU / Çameli Kaymakamı Bir Kariyer Mesleği Olan Mülki İdare Amirliği  (İptal Edildi)     

3 Kasım 2022

Vize arası

--

10 Kasım 2022

Vize arası

--

17 Kasım 2022

Vize Arası

--

24 Kasım 2022

Dr Öğretim Üyesi Oğuzhan ERDOĞAN/Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dijital Belediyecilik ve Uygulamaları

1 Aralık 2022

Doç .Dr.  Ferihan POLAT/SBKY

Milliyetçi Kimliklerde Yas

8 Aralık 2022

Redife Aslıhan UÇAR/ Gıda Yüksek Mühendisi-Tarım Orman İl Müdürlüğü

AB Projeleri ve Uygulamaları

15 Aralık 2022

Araştırmacı Yazar Cansu ULU

Siber Güç ve Yeni Savaş  (İptal Edildi)                   

22 Aralık 2022

Dr. Öğretim Üyesi Tanzer ÇELİKTÜRK/ Honaz Meslek Yüksekokulu

Yerel Yönetim Finansmanı


 2021-2022 Güz Dönemi Organizasyon Ekibi

Arş. Gör. Dr. Pınar Uz (2764 - puz@pau.edu.tr)

Arş. Gör. Dr. Sezgi AKBAŞ  (2641 - sakbas@pau.edu.tr)

Arş. Gör. Dr. Eren ERGEN  (2803 - eergen@pau.edu.tr)

Doç. Dr Nagihan DURUSOY ÖZTEPE (2653- ndurusoy@pau.edu.tr)

2021-2022 Güz Dönemi Takvimi

Yeni dönem taleplerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Tarih

Konuşmacı

Konuşma başlığı

2 Aralık 2021

Doç. Dr. Umut Bekcan

SBKY Bölümü

Soğuk Savaş, Eurovision ve Türkiye

9 Aralık 2021

Dr. Öğr. Üyesi Mısra Ciğeroğlu Öztepe

SBKY Bölümü

Kamu Personelinin Etik ile İmtihanı: Kamu Etiği ve Etik Davranış İlkeleri

16 Aralık 2021

Prof. Dr. Oğuz Karadeniz

ÇEEİ Bölümü

Sosyal Politikanın Güncel Konuları: Asgari Ücret 3600 Ek Gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar

23 Aralık 2021

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ulucan

İktisat Bölümü

Aile İçi Şiddetle Mücadele için Kadın Sığınma Evleri Projesinin Değerlendirilmesi2017 Güz - 2020 Bahar Seminerleri Organizasyon Ekibi

Arş. Gör. Dr. Pınar Uz (2764 - puz@pau.edu.tr)

Arş. Gör. Tayfun Öztaş (2710 - toztas@pau.edu.tr)

Arş. Gör. Nazan Madak (3860 - nmadak@pau.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi M. Ozan Yıldırım (3857 - moyildirim@pau.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Koçak (3859 - hkocak@pau.edu.tr)

2019-2020 Bahar Dönemi Takvimi

*Yoğun ilginizden dolayı teşekkür ederiz. Yeni dönem taleplerinizi aynı sabırsızlıkla bekliyoruz.

20 Şubat 2020

Menşe Karmaşası: Tüketiciler, Ülkeler ve Markaların Ana Vatanları Hakkında Neler Biliyor?

Prof. Dr. Ahmet Bardakcı

İşletme

27 Şubat2020

Türkiye'de Hanehalkı Enflasyonu ve Dolaylı Vergi Yükünün Tüketime Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Akkoç

Uluslararası Ticaret ve Finans

5 Mart 2020

Denizli'nin Kent Belleği ve Kimliği

Doç. Dr. Pınar Savaş Yavuzçehre

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

12 Mart 2020

Bilgi Çağına Cümlenin Ögesinden Bakış

Ercan Aydın

Araştırmacı Yazar

19 Mart 2020

Öğrenci Olmak, Öğrenen Olmak

Prof. Dr. Bülent Topuz

Tıp - KBB

21-29 Mart 2020

Ara Sınavlar

Ara Sınavlar

9 Nisan 2020

Kadının Evlilikteki Pazarlık Gücü ve Aile İçi Şiddet

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ulucan

İktisat

16 Nisan 2020

Yüksek Teknoloji İhracatı: Lider Ülkeler ve Türkiye Analizi

Prof. Dr. Sevcan Güneş

Dr. Öğr. Üyesi S. Pınar Gürel

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Yolcu Karadam

PAÜ İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Akın

Aydın ADÜ Ekonometri

30 Nisan 2020

Biyoteknolojiyle Dönüşen Üretim, Değer ve Yaşam

Dr. Öğr. Üyesi Başak Akar

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

7Mayıs 2020

Soğuk Savaş, Eurovision Şarkı Yarışması ve Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Umut Bekcan

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi2019-2020 Güz Dönemi Takvimi

3 Ekim 2019

Harçlıkları Nasıl Değerlendirelim?

Doç. Dr. Özay Özpençe

Maliye

Hasan Hakan Ceylan

Osmanlı Yatırım

10 Ekim 2019

Neden Türkiye'de Depremler Afete Yol Açıyor?

Prof. Dr. Şevket Murat Şenel

İnşaat Mühendisliği

17 Ekim 2019

Geçmişin Tozlu Raflarından Günümüze Bir Girişimcilik Örneği: "Halk Sektörü"

Prof. Dr. Ayşe İrmiş

İşletme

2-10 Kasım 2019

Ara Sınavlar

Ara Sınavlar

28 Kasım 2019

Türkiye'nin Sivil Havacılık  Politikası ve Havayolu Yolcusu Olmanın İncelikleri

Prof. Dr. Hüseyin Özgür

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

5 Aralık 2019

Sanal Dünyada Tüketiciler

Arş. Gör. Dr. M. Atahan Yılmaz

İşletme

12 Aralık 2019

Türkiye'de Enflasyon Dinamikleri: Sektörel Bazda ARDL Analizi

Prof. Dr. İsmail Çeviş

Şencan Felek

Merve Narta

Nagihan Aksoy

İktisat

2018-2019 Bahar Dönemi Takvimi

7 Mart 2019

Türkiye İşgücü Piyasalarında Cinsiyet Eşitsizliği: Doğrusal Olmayan Ayrıştırma Metodu Yaklaşımı

Arş. Gör. Dr. Makbule Gülbin Erdem

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

14 Mart 2019

Vergi Cenneti ve Vergi Cehennemi Perspektifinden Ülkelerin Ekonomik Analizi

Arş. Gör. Eren Ergen

Arş. Gör. Ersin Yavuz

Maliye

21 Mart 2019

Türk Modernleşmesinin Şehirle İmtihanı

Prof. Dr. H. Aliyar Demirci

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

28 Mart 2019

Denizli İşgücü Piyasasında Üniversite Öğrencileri

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Durusoy Öztepe

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

4 Nisan 2019

-

-

11 Nisan 2019

Ara Sınavlar

-

18 Nisan 2019

-

-

25 Nisan 2019

Türkiye'de 2008 Sonrası Yeni Para Politikası Çerçevesi

Arş. Gör. Dr. Uğur Akkoç

Uluslararası Ticaret ve Finans

2 Mayıs 2019

Radyasyon ve İnsan Sağlığı

Prof. Dr. Cem Gök

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

9 Mayıs 2019

Türkiye'de Konut Piyasası Dinamikleri

Dr. Öğr. Üyesi M. Ozan Yıldırım

İktisat


2018-2019 Güz Dönemi Takvimi

11 Ekim 2018

İhracat Nereye? Türkiye ve Denizli

Doç. Dr. Sevcan Güneş

İktisat

18 Ekim 2018

Anket mi? Bir Daha Düşünün!

Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu

Yönetim Bilişim Sistemleri

25 Ekim 2018

Gıdalarımız Sağlığımızı Nasıl Etkiler?

Prof. Dr. Ramazan Gökçe

Gıda Mühendisliği

1 Kasım 2018

Entelektüeller ve Yönetim İlişkileri

Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu

İşletme

8 Kasım 2018

Ara Sınavlar

-

15 Kasım 2018

Ara Sınavlar

-

22 Kasım 2018

Ara Sınavlar

-

29 Kasım 2018

Denizli Kent Ekonomisi

Prof. Dr. Nihal Yayla

İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Atalay Çağlar

Ekonometri

6 Aralık 2018

Sosyal Medya Fenomenlerinin Vergilendirilmesi

Arş. Gör. Cansu Sevinç Ceyhan

Maliye

13 Aralık 2018

Türkçe-Japonca Dil İlişkileri

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gençer

Japon Dili ve Edebiyatı

20 Aralık 2018

İşsizlikle Mücadele Stratejileri ve Denizli

Arş. Gör. Sezgi Akbaş

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri


2017-2018 Bahar Dönemi Takvimi

22 Şubat 2018

Türkiye’nin Tehlikeli Madde İhracatı

Prof. Dr. Aydın Sarı

İktisat

1 Mart 2018

 

Türkiye'de Özel Hizmet Sektöründe İstihdamın Kalitesi

Prof. Dr. Handan Kumaş

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yrd. Doç. Dr. Atalay Çağlar

Ekonometri

8 Mart 2018

Hayalet Kent Maraş'ın UNESCO Dünya Mirası Listesine Kazandırılması

Prof. Dr. Sülün Evinç Torlak

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

15 Mart 2018

2017 Fizik Nobel Ödülü: Temel Bilimden Endüstri 4.0'a

Prof. Dr. Muzaffer Adak

Fizik

22 Mart 2018

Bitcoin

Arş. Gör. Bilal Göde

Maliye

29 Mart 2018

Ara Sınavlar

-

5 Nisan 2018

Ara Sınavlar

-

12 Nisan 2018

Zihin Haritaları

Doç. Dr. Kamil Orhan

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

19 Nisan 2018

Genç Ekonomistler Kongresi

-

26 Nisan 2018

İbn Haldun

Dr. Öğr. Üyesi Fazıl Karahan

Felsefe

3 Mayıs 2018

Ekonomik Modelleme

Doç. Dr. Murat Sarı

YTÜ - Matematik

10 Mayıs 2018

 

Artırılmış Gerçeklik ve Pazarlama

Arş. Gör. Nazan Madak

Arş. Gör. Murat Kantar

Uluslararası Ticaret ve Finans

2017-2018 Güz Dönemi Takvimi

5 Ekim 2017

Türkiye’de Kadın İstihdamı

Prof. Dr. Oğuz Karadeniz

ÇEKO

12 Ekim 2017

İngiltere – AB İlişkilerinde Son Tango: Brexit

Arş. Gör. Pınar Uz

SBKY

19 Ekim 2017

Girişimcilik ve Ahlaki Yaklaşımlar

Prof. Dr. Sabahat Bayrak Kök

İşletme

26 Ekim 2017

Beşeri Sermaye Olarak Okullaşma Yılı: Geleceğe Yönelik Sosyo-Ekonomik Beklentiler

Doç. Dr. Filiz Yeşilyurt

İktisat

2 Kasım 2017

Vergilemeye Zarif Dokunuşlar

Prof. Dr. Ersan Öz

Maliye

9 Kasım 2017

Ara Sınavlar

-

16 Kasım 2017

Ara Sınavlar

-

23 Kasım 2017

Bireysel Emeklilik Fonlarının Etkinliği: Doğru Yatırım?

Yrd. Doç. Dr. Umut Uyar

İşletme

Dr. Tuncay Moralı

TÜİK

30 Kasım 2017

Yükselen Afrika

Prof. Dr. Ahmet Bardakcı

İşletme (İngilizce)

7 Aralık 2017

Psikolojik Tacizin (Mobbingin) Hukuksal Boyutları

Yrd. Doç. Dr. Senem Ermumcu

Hukuk

14 Aralık 2017

-

-

21 Aralık 2017

Bir Sektör Olarak Sağlık

Prof. Dr. Bülent Topuz

Tıp

 

 

Menü