İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Öncelikle Fakültemizi tercih ettiğiniz için sizleri tebrik ederiz.

Sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeye başlayabilirsiniz.

Şimdi Kariyer Yolculuğu Zamanı…

Bugün yaptığınız program tercihiniz gelecekteki hayatınızın akışını belirleyecek. Biz, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, siz başarılı öğrencilerin kesinlikle doğru tercih yaparak aramıza katıldığınıza inanıyoruz ve bizimle hayatınıza yön vereceğiniz günleri biz de sabırsızlıkla bekliyoruz.  

Sizlerin hayata dair hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmak için üniversite hayatında edineceğiniz temel bilgi ve beceriler çok önemlidir. Bizim amacımız hayallerinizi gerçekleştirirken yararlanacağınız temel bilgi ve becerileri en iyi şekilde sunarak hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını pozitif yönde etkilemenize katkı yapmaktır.

Pamukkale Üniversitesi, modern altyapı, güncel ve yenilikçi programlar, dinamik kadro ve girişimci anlayışı ile tercih edilen bir üniversitedir.

Sekiz farklı bölümün yer aldığı fakültemizde %30 ve %100 İngilizce eğitim veren bölümlerin varlığı ile geniş bir yelpazede eğitim imkânı mevcuttur. Yabancı dilde eğitim veren bölümlere sahip olmanın avantajıyla fakültemiz, hem en fazla uluslararası öğrenci kabul eden hem de en fazla öğrenci değişim hareketliliği (Farabi, ErasmusErasmus+Mevlana) olan fakültedir. Bu hareketlilik hem öğretim elemanlarımıza hem de öğrencilerimize farklı kültürden gelen kişilerle etkileşim sağlama imkânı sunmaktadır. Ayrıca Fakültemizin tüm bölümlerinde fakülte içi ve dışı öğrenciler için Çift Anadal ve Yandal programları mevcuttur. Sizlerin bu imkânlardan azami ölçüde yararlanmanızı tavsiye ederiz.

Yurtdışı tecrübesi olan, alanlarında yetkin ve dinamik öğretim kadromuz ile amacımız, öğrencilerimizi güncel ve zengin bir eğitim programıyla donatarak onların yeteneklerini ve kendi potansiyellerini harekete geçirerek dünyaya katkı sağlayacak bireyler haline getirmektir.

Ayrıca geniş bir yelpazede uzmanlıkları olan öğretim elemanlarını bünyesinde bulunduran fakültemiz, sahip olduğu güçlü araştırma kapasitesi ile içinde bulunduğu kente, ülkeye ve genel olarak insanlığa farklı alanlarda katkı yapmayı da amaçlamaktadır.

Fakültemiz sosyal medya hesaplarında aktif bir şekilde yer alarak öğrencilerini güncel akademik ve idari haberlerle bilgilendirmektedir. 

Fakültemiz ulusal ve uluslar arası konferans, sempozyum ve çalıştay gibi etkinliklere ev sahipliği yapmakta ve öğrencilerini bu faaliyetlerde etkin şekilde  rol alarak kendilerini geliştirmeleri için desteklemektedir. Örneğin, Ekonomi Yaz Seminerleri (EYS), yurt içi ve yurt dışı çeşitli üniversitelerdeki öğretim üyelerinin ve Türkiye'nin ekonomi politikalarına yön veren kurum temsilcilerinin katılımı ile her yıl fakültemizde organize edilmektedir.

İİBF Gün Ortası Seminerleri lisans ve lisansüstü öğrencileri ile öğretim elemanları arasında akademik bütünleşmeyi destekleyerek entelektüel topluluğu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 Fakülte öğrencilerimizin aldığı teorik bilgilerin kamu ve özel sektör uygulamalarıyla desteklenmesi için vaka analizi atölyeleri ve yarışmaları düzenlenmekte ve öğrencilerimiz bir sanayi şehri olan Denizli'nin kurumsal firmalarında staj yapma imkânı bulmaktadırlar.

Türkiye'nin bir öğrenci kulübü tarafından yapılan ilk ve tek ekonomi dergisi Genç Ekonomistler Topluluğu tarafından hazırlanmaktadır. Aynı topluluk tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Genç Ekonomistler Kongresi ile uluslararası çapta tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri bir araya gelmiştir. Ticaret ve Finansman Topluluğu geleneksel hale gelen öğrenciler arası vaka analizi yarışmaları düzenleyerek Üniversite-Sanayi işbirliğine katkıda bulunmaktadır. Kariyer Yolcularıİşletme Kulübü, Ekonometri Topluluğu, Yönetim Bilişim Topluluğu, Çalışma Ekonomisi Topluluğu gibi aktif öğrenci topluluklarımız her yıl çeşitli etkinlikler, kariyer günleri ve sosyal sorumluluk projeleri organize etmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları için geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çok sayıdaki üst düzey meslek ağırlıklı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan öğrencileri istihdam etmektedir.

Bu meslekler arasında;
• Kaymakamlık,
• İdari yargı hâkimliği,
• Sayıştay denetçiliği,
• Bakanlıklarda, bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşlarda uzmanlık, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük gibi meslekler yer almaktadır.

Türkiye’deki özel sektörde yer alan işletmelerle birlikte uluslararası şirketler ve kurumlar da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları için önemli iş imkânları sunmaktadır.
Bu imkânlar,
• Yönetim kadroları
• Mali Müşavirlik
• Bankacılık
• Dış Ticaret Uzmanlığı
• Pazarlama
• Müşteri İlişkileri
• Halkla İlişkiler
• Sigortacılık
• Finans sektörü
• Borsa ve menkul kıymetler
• İhracat ve İthalat
alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Sevgili öğrenciler, sizleri hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak iyi bir eğitim hayatı diliyorum.  

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Hakan SARITAŞ

         İİBF Dekanı