Sektör Günleri "Özel Sektör"

Güncellenme Tarihi: 15 Mayıs 2023

Kariyer Planlaması dersi kapsamında Akademi, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Sektörü, Özel Sektör ve Girişimcilik alanlarında profesyonellerle, öğrenci buluşmaları gerçekleştirilecektir. Sektör Buluşmalarının ikincisi olan "Özel Sektör" tanıtımı, 16 Mayıs 2023 Salı günü saat 14:00'da İİBF A Blok Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek Konferans Salonunda hibrit olarak (yüz yüze ve teams üzerinden) yapılacaktır.
 
Tüm öğrencilerimizi aramızda görmek isteriz.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE2NGY1MTktZTFhOC00NDUyLWFjODEtMTYwM2Q2OGNmNWYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b55b462-e98f-4bba-a0b1-9d792ff93016%22%2c%22Oid%22%3a%221497bf8b-b171-4ca5-af39-88505ec4f023%22%7d