Sektör Günleri: Kamu Sektörü

Güncellenme Tarihi: 20 Mayıs 2023

 
Kariyer Planlaması dersi kapsamında Akademi, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör, Kamu Sektörü ve Girişimcilik alanlarında profesyonellerle, öğrenci buluşmaları gerçekleştirilecektir. Sektör Buluşmalarının dördüncüsü olan "Kamu Sektörü" tanıtımı, 23 Mayıs 2023 Salı günü saat 14:00'da İİBF A Blok Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek Konferans Salonunda hibrit olarak (yüz yüze ve teams üzerinden) yapılacaktır.
 
Tüm öğrencilerimizi aramızda görmek isteriz.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ1MGUwNTQtMmUzZC00ZDE5LTg4NTgtNTQxNzgyOGRlMWI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b55b462-e98f-4bba-a0b1-9d792ff93016%22%2c%22Oid%22%3a%221497bf8b-b171-4ca5-af39-88505ec4f023%22%7d