Af Yatay Geçiş Sonuç Duyuru

Güncellenme Tarihi: 22 Eylül 2022


DUYURU

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa eklenen geçici madde 83’ün uygulanmasına ilişkin ilkeler çerçevesinde kayıt hakkını kullanan öğrencilerin yatay geçiş usul ve esaslarına göre fakültemiz bölümlerine yapılan müracaat sonuç listesi.

 

 

S.No

Adı-Soyadı

Müracaat Yapılan Bölüm

Açıklama

1

Merve Hafize EFE

Maliye

Asil /Kabul

2

Canan DURMUŞ

SBKY

Asil/Kabul