Bölümümüzün İçeriği

Bölüm programlarımızın eğitim dili İngilizcedir. Bölümümüze yerleşen öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan İngilizce yeterlilik sınavını geçmeleri halinde 1. sınıf derslerini almaya hak kazanırlar, geçemeyen öğrencilerimiz ise Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen İngilizce hazırlık programına dâhil olurlar. Lisans programının ilk yılında, İngiliz kültür ve edebiyatına genel bir bakışın yanı sıra, İngiliz edebiyatına temel oluşturan çeşitli edebiyat metinlerine odaklanarak edebi kavramlar öğretilir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda İngiliz edebiyatının gelişimsel serüveni kronolojik dönemler üzerinden, her dönemde temel kabul edilen edebiyat metinleri, dönemlerin kültürel ve tarihi özelliklerinin de vurgulandığı bir sistem içerisinde incelenir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin akademik yazım ve araştırma yeteneklerinin gelişimi için uygulamalı tez ve kompozisyon dersleri de mevcuttur. Böylece ileri düzeyde İngilizce bilgisine ulaşmaları hedeflenen öğrenciler, ilk örneklerinden günümüze, metinler eşliğinde, İngiliz dili ve edebiyatı alanında, şiir, tiyatro, roman, kısa öykü gibi yazın türlerinin tarihsel gelişimini öğrenip, bu türlerin farklı örneklerini temel ve güncel edebiyat kuram ve eleştirisinin sağladığı çeşitli bakış açılarıyla eleştirip, incelemeyi ve tekrar yorumlamayı öğrenirler. Ayrıca ikinci yabancı dil (Fransızca/Almanca/Japonca) ve bölüm dışı seçmeli dersler ile öğrencilerimiz, ilgi alanlarına uygun dersleri seçme ve kendilerini geliştirme imkânı elde ederler. Bölümümüz, amaçlarını gerçekleştirmek için sürekli değişmekte olan sosyal ve kültürel şartlara kendini adapte ederek müfredat güncellemesi yapar. Bu nedenle, edebiyat ve kültür alanında yurtiçi ve yurtdışı gelişmeler ve disiplinlerarası çalışmalar sürekli takip edilmekte ve gerekli sentez yapılarak var olan hedefler gözden geçirilerek hedefler güncellenmektedir.

Bölümümüzde, yandal ve çift anadal programları ile öğrencilerimize çift yönlü eğitim programı sunulmaktadır. Gerekli şartları sağlamaları durumunda öğrencilerimiz Arkeoloji, Felsefe, Fransız Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümlerinde çift anadal; Arkeoloji, Felsefe, Fransız Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümlerinde ise yan dal yapabilmektedir.

Öğrencilerimize yönelik zorunlu staj uygulamamız yoktur. Bununla birlikte, dileyen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz yurtdışındaki birçok üniversite, şirket ya da kurumla görüşüp gerekli onayı alarak Erasmus+ Staj programı kapsamında yurt dışında staj yapma imkânına sahiptir. Aynı şekilde öğrencilerimize, kapsamlı bir öğrenci değişim ve kültür programı olan Erasmus ve Mevlana Programları kapsamında, anlaşmamızın olduğu yurt dışı üniversitelerinde uluslararası bir eğitim ve yeni kültürler tanıma olanağı sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin öğrendikleri teorik bilgileri, uygulama alanı bulabilmesi amacıyla bölüm tarafından kurulan üniversite öğrenci topluluğumuz Batı Edebiyatları ve Sanat Topluluğu – B.E.S.T. her yıl tiyatro, şiir dinletisi ve çeşitli sanat atölyeleri düzenlemektedir. Bölümümüz bünyesinde yine aynı amaçla her yıl lisans öğrencilerine yönelik Pamukkale Conference of English Studies For Undergraduate Students (PACES) adlı öğrenci konferansı düzenlenmektedir.

Bunların yanı sıra, öğrencilerimizin güncel akademik yaklaşım ve çalışmalardan haberdar olmalarını ve takip edebilmelerini sağlayan uluslararası konferanslara (BAKEAIDEA) bölümümüz tarafından ev sahipliği yapılmaktadır.  Böylece öğrencilerimizin sosyal bilimlerin birçok alanında disiplinlerarası çalışmalar yürüten yerli ve yabancı akademisyenlerle bir araya gelmesi amaçlanmaktadır. Bölümümüz tarafından ilki 2009 yılında düzenlenmeye başlanmış olan BAKEA (Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları) Sempozyum’u daha sonra farklı üniversiteler tarafından düzenlenmeye devam etmiş, 2021 yılında da yuvasına dönerek 7. BAKEA Sempozyumu bölümümüz tarafından çevrimiçi olarak akademisyenlerle buluşturulmuştur. 8. BAKEA Sempozyumu, 2023 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenecektir.

            Bunun dışında, her yıl PAU-DELL TALKS adı altında düzenlediğimiz etkinliklerle, farklı üniversitelerden akademisyenler, çeşitli alanlarda yürütmekte oldukları çalışmalarını öğrencilerimize (online veya yüz yüze) sunmaları için bölümümüzce davet edilmekte ve bu bağlamda söyleşiler düzenlenmektedir.  

Bölümümüzün Amaçları

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, yetkin İngilizce bilgisine sahip öğrencilerin İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü üzerine çalışmalar yaptıkları, bu alanda uzmanlaştıkları bir bölümdür. Bölümümüzde lisans programının yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programları da mevcuttur. Bu programlarda eğitim gören öğrencilerimiz İngiliz dili, edebiyatı ve kültürünü temel ve güncel edebiyat kuramları çerçevesinde inceleyip, eleştirerek geniş bir alanda çalışmalarını yürütür. Bölümün başlıca amacı sadece İngiliz edebiyatını ve kültürünü öğretmek ve öğrencilerin sadece bu alanda yeni perspektifler kazanmasını teşvik etmek ve sağlamak değil, genel olarak akademik ve etik çerçevede analitik düşünme yeteneğini geliştirmek ve objektif yorum ve yaklaşım kazandırmaktır. Ayrıca İngilizce yazma, çeviri yapma, konuşma, anlama ve yorumlamayı edebi metin analizi aracılığı ile yetkin bir şekilde öğretmek ve uygulatmak, bölümün diğer bütünleyici amaçları arasındadır.