Website Sorumluları

  • HAKAN ÖZCAN
    Öğr. Gör.
  • MURAT TOKBAŞ
    Öğr. Gör.
  • HÜLYA UYGUN
    Yüksekokul Sekreteri