Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde yayınladığı "İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmıştır. Yönetmeliğin yanı sıra 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan İş Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğu kademeli olarak bütün işyerlerinde devreye girmektedir. Dolayısıyla İş güvenliği uzmanına ve teknikerine olan ihtiyaç artmaktadır.

İş sağlığı ve Güvenliği Programı, iş yerlerinde iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilen, risk değerlendirmesi yapabilen, öneride bulunan ve tedbirlerin alınmasını talep edebilen, buna bağlı planlama ile bütçelendirmeleri yapabilen, bilgi ve beceri ile donanmış, iş güvenliği mevzuatına hâkim, iş sağlığı ve güvenliği kayıt, dosyalama ve izleme yöntemine hâkim iş güvenliği teknikerleri yetiştirmede önemli rol üstlenmektedir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği teknikerleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan iş güvenliği uzmanlık sınavı eğitimlerine katılarak ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavdan başarılı olduğu takdirde C Sınıfı iş güvenliği uzmanı olma hakkına sahiptirler.

MEZUN OLANLARIN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ BÖLÜMLER

Programdan mezun olan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavı ile;
-Acil Yardım ve Afet Yönetimi
-İşletme
-İş Sağlığı ve Güvenliği
-Sağlık Yönetimi
-Sosyal Hizmet

Menü

Duyurular

Tümünü Gör