Öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla ara eleman değil, piyasa beklentilerine uygun, “aranan” nitelikte elemanlar yetiştirmek üzere Mesleki ve Teknik Yükseköğretim hizmeti vermektir.