Bölümlerin ders kataloglarına https://ebs.pusula.pau.edu.tr/BilgiGoster/BirimBilgi.aspx?lng=1&dzy=1&br=330 adresinden ulaşabilirsiniz.