Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, ön lisans programı olarak 2 yıllık (4 yarıyıl) bir eğitimi kapsamaktadır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma, dosyalama işlemlerini yapabilen ve ilişkiler zincirini koparmadan diğer birim yöneticileri ile koordinasyonu sağlayabilecek düzeyde bilgi, beceri ve davranışlara sahip büro elemanlarının yanı sıra yönetim bilgisine sahip yönetici asistanları yetiştirmektedir.

Ayrıca bir dönem işyeri eğitimi uygulaması ile öğrencinin bu alanda deneyim kazanması amaçlanmaktadır. Programın eğitim dili Türkçe'dir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı mezunu olanların iş alanı çok geniş olup, bütün kamu ve özel kurumlarda iş bulma imkânı mevcuttur. Üst düzey büro elemanı, büro yöneticisi, üst yönetim asistanı veya yönetici asistanı unvanlarından biri ile programdan mezun olan öğrenciler; devlet işletmelerinde ve özel sektör işletmelerinde, büro ve yönetim hizmetlerinde iş olanaklarına ulaşmaları hedeflenmektedir. Çünkü hemen hemen bütün kurumlarda sekreterlik işleri Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı, yöneticilerin ofis çalışmalarına katkıda bulunacak bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İşletmelerin modern işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

Gelişmekte olan ülkemiz için büro faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek için destek olmak üzere bu alanda eğitim görmüş yeterli sayıda ara eleman sağlayacaktır.
Büro yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programını bitirenlere “Büro Yönetimi Meslek Elemanı” unvanı verilmektedir.

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümünde öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanarak mezun olur:

 • En az bir yabancı dil bilir.
 • Bilgisayar kullanımında uzmanlaşır.
 • Büro Yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilir.
 • İyi insan ilişkileri kurabilir.
 • On parmakla ve bakmadan, süratle yazı yazabilir.
 • Her türlü büro teknolojisini kullanabilir.
 • Modern protokol bilgilerine sahip olur.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programından mezun olan öğrenciler,

 • Yönetimi Öğretmenliği,                                                   
 • Halkla İlişkiler,                                                                                                                                           
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,                                                                                                                                      
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım,                                                                                                                                                       
 • İşletme Bilgi Yönetimi,                                                                                                                                                 
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği,                                                                                                                                                
 • Yönetim Bilişim Sistemleri,                                                                                                                                                
 •  Reklamcılık ve Halkla İlişkiler programlarına sınavla dikey geçiş yapabilirler.

 

Menü

Duyurular

Tümünü Gör