Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (N.Ö.)Bölüm Başkan V.
Öğr. Gör. Aytekin ÇERMİK
acermik@pau.edu.tr
Dahili: 
CV

 

Bölüm Başkan Yrd.
Öğr. Gör. Hüseyin TAŞER
(Bölüm Staj Sorumlusu)
htaser@pau.edu.tr
Dahili:
CV

  

Öğr. Gör. Hülya ÖZÜPEK
hozupek@pau.edu.tr

Dahili:
CV

 

Öğr. Gör.
 Vedat ERÇAK

vercak@pau.edu.tr
Dahili: 
CV