ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

Doç. Dr. Umut UYAR

Yüksekokul Müdürü

Kalite Koordinatörü

uuyar@pau.edu.tr

Öğr. Gör. Damla ERMEYDAN

 

Kaliteden Sorumlu Müdür Yardımcısı

dermeydan@pau.edu.tr 

 

Dr. Öğr. Üyesi Tolgahan AYDINER

Yönetim Kurulu Üyesi

taydiner@pau.edu.tr

 

Öğr. Gör. M.Levent KOCAALAN

 

BKK Akademik Personel Temsilcisi

mlkocaaalan@pau.edu.tr

 

Hülya UYGUN

 

Yüksekokul Sekreteri

huygun@pau.edu.tr

 

Savaş İNCE

 

BKK Öğrenci Temsilcisi

since151@posta.pau.edu.tr

since6129@gmail.com