ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

Prof. Dr. Serkan GÜZEL

Yüksekokul Müdürü

Kalite Koordinatörü

sguzel@pau.edu.tr

 

Öğr. Gör. Mehmet ÖNCÜL

 

Kaliteden Sorumlu Müdür Yardımcısı

moncul@pau.edu.tr

 

Öğr. Gör. Aytekin ÇERMİK

 

Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi

acermik@pau.edu.tr

 

Öğr. Gör. M.Levent KOCAALAN

 

BKK Akademik Personel Temsilcisi

mlkocaaalan@pau.edu.tr

 

Hülya UYGUN

 

Yüksekokul Sekreteri

huygun@pau.edu.tr

 

Savaş İNCE

 

BKK Öğrenci Temsilcisi

since151@posta.pau.edu.tr

since6129@gmail.com