Menü

Güncellenme Tarihi: 10 Eylül 2019

Ek Ders Talebinde Bulunacak Öğrencilerin Dikkatine

Madde 18-2: Öğrencinin her yarıyıl alabileceği azami kredi sayısı, öğrencinin akademik ortalamasına göre tespit edilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamı 30 ve üzerinde olması durumunda; akademik ortalaması; 2.00’ın altında olan öğrenciler bir yarıyılda en fazla 30 kredi, 2.00-2.49 arası olanlar en fazla 36 kredi, 2.50 ve üzeri olanlar ise en fazla 42 kredi alabilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamı 30’un altında ise, öğrenci en fazla 30 kredilik ders alabilir. Yaz okulu hariç mezuniyet aşamasının son yarıyılında olan öğrencilere bir defaya mahsus en fazla iki ders, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile verilebilir.

Yukarıdaki Yönetmelik maddesinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 13 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar Bölüm Başkanlıklarına ekteki dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Ekli Belgeler